Mức xử phạt lấn chiếm đất đai mới nhất năm 2020 có những điểm đáng lưu ý sau.
muc xu phat lan chiem dat dai moi nhat nam 2020 Thủ tục mua bảo hiểm y tế mới nhất năm 2020

Thủ tục mua bảo hiểm y tế mới nhất năm 2020 có những điểm đáng chú ý bạn cần nắm rõ.

muc xu phat lan chiem dat dai moi nhat nam 2020 Mức xử phạt lỗi xe không gương chiếu hậu mới nhất năm 2020

Mức xử phạt không gương đối với xe máy là từ 100.000 đến 200.000 đồng. Đây là mức phạt cao hơn so với quy định ...

muc xu phat lan chiem dat dai moi nhat nam 2020
Hành vi lấn, chiếm đất sẽ bị phạt lên đến 1 tỷ đồng.

Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 91/2019, quy định các hành vi lấn, chiếm đất sẽ bị xử phạt lên đến 1 tỷ đồng.

Nghị định quy định trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức phạt sẽ dao động từ 2 triệu đồng đến 70 triệu đồng, tương ứng với diện tích phần đất lấn, chiếm, cụ thể:

Diện tích lấn, chiếm Mức phạt tương ứng
Dưới 0,05 ha 2-3 triệu đồng
0,05 ha - dưới 0,1 ha 3-5 triệu đồng
0,1 ha - dưới 0,5 ha 5-15 triệu đồng
0,5 ha - dưới 1 ha 15-30 triệu đồng
Trên 1 ha 30-70 triệu đồng

Trường hợp lấn, chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt từ 3 đến 120 triệu đồng, tương ứng diện tích phần lấn, chiếm, cụ thể:

Diện tích lấn, chiếm Mức phạt tương ứng
Dưới 0,05 ha 3-5 triệu đồng
0,05 ha - dưới 0,1 ha 5-10 triệu đồng
0,1 ha - dưới 0,5 ha 10-30 triệu đồng
0,5 ha - dưới 1 ha 30-50 triệu đồng
Trên 1 ha 50-120 triệu đồng

Trường hợp lấn, chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt tướng ứng từ 3 đến 150 triệu đồng, cụ thể:

Diện tích lấn, chiếm Mức phạt tương ứng
Dưới 0,02 ha 3-5 triệu đồng
0,02 ha - dưới 0,05 ha 5-7 triệu đồng
0,05 ha - dưới 0,1 ha 7-15 triệu đồng
0,1 ha - dưới 0,5 ha 15-40 triệu đồng
0,5 ha - dưới 1 ha 40-60 triệu đồng
Trên 1 ha 60-150 triệu đồng

Trường hợp lấn, chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

Diện tích lấn, chiếm Mức phạt tương ứng
Dưới 0,05 ha 10-20 triệu đồng
0,05 ha - dưới 0,1 ha 20-40 triệu đồng
0,1 ha - dưới 0,5 ha 40-100 triệu đồng
0,5 ha - dưới 1 ha 100-200 triệu đồng
Từ 1 ha trở lên 200-500 triệu đồng

Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 2 lần mức xử phạt đối với loại đất tương ứng quy định nêu trên và mức phạt tối đa không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân, không quá 1 tỷ đồng đối với tổ chức.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5/1/2020.

muc xu phat lan chiem dat dai moi nhat nam 2020 Thủ tục mua bảo hiểm y tế mới nhất năm 2020

Thủ tục mua bảo hiểm y tế mới nhất năm 2020 có những điểm đáng chú ý bạn cần nắm rõ.

muc xu phat lan chiem dat dai moi nhat nam 2020 Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế mới nhất năm 2020

Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế mới nhất năm 2020 có những điểm đáng lưu ý sau.

muc xu phat lan chiem dat dai moi nhat nam 2020 Mức xử phạt lùi xe trên đường cao tốc mới nhất năm 2020

Nghị định 100/2019 đã tăng hơn 10 lần mức xử phạt với hành vi lùi xe trên đường cao tốc.

In bài viết

Truyền hình