Người lao động bị mất sổ BHXH cần làm các thủ tục dưới đây để được cấp lại sổ BHXH.
mat so bhxh phai lam thu tuc gi de duoc cap lai 1 năm nghỉ việc nếu không đóng BHXH có quyền hưởng BHXH 1 lần
mat so bhxh phai lam thu tuc gi de duoc cap lai Điều kiện được hưởng và chưa được hưởng chế độ thai sản của lao động năm 2020
mat so bhxh phai lam thu tuc gi de duoc cap lai

Người lao động bị mất sổ BHXH phải làm thủ tục cấp lại sổ gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS)

Thủ tục cấp lại sổ BHXH bị mất

Tại điều 109Luật BHXH quy định về hồ sơ hưởng BHXH một lần phải có sổ BHXH. Trường hợp của ông đã bị mất sổ BHXH, nếu muốn giải quyết hưởng BHXH một lần thì phải làm thủ tục cấp lại sổ BHXH. Thủ tục cấp lại sổ BHXH do mất được quy định tại khoản 1, điều 27 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14-4-2017 của BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

Thời hạn giải quyết cấp lại sổ do mất (quy định tại điều 29 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14-4-2017 của BHXH Việt Nam) là không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng cơ quan BHXH phải có văn bản thông báo cho người lao động biết. Đề nghị ông căn cứ vào hướng dẫn trên để biết và hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Người sử dụng lao động bắt buộc phải trả sổ BHXH cho người lao động

Tại khoản 2, điều 18 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định quyền của người lao động là được cấp và quản lý sổ BHXH. Khoản 5, điều 21 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định: Trách nhiệm của người sử dụng lao động là phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động, xác nhận thời gian đóng BHXH khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp người sử dụng lao động cố tình chây ì, không trả sổ BHXH cho người lao động, người lao động có quyền làm đơn thông qua tổ chức Công đoàn tại đơn vị sử dụng lao động để khiếu nại về việc không trả sổ BHXH. Nếu không được, người lao động có thể gửi đơn đến Thanh tra lao động thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để cơ quan này giải quyết buộc công ty trả lại sổ BHXH theo quy định.

mat so bhxh phai lam thu tuc gi de duoc cap lai 1 năm nghỉ việc nếu không đóng BHXH có quyền hưởng BHXH 1 lần

Người lao động đóng BHXH chưa đủ 20 năm nhưng muốn hưởng BHXH 1 lần thì cần đáp ứng những điều kiện dưới đây.

mat so bhxh phai lam thu tuc gi de duoc cap lai Điều kiện được hưởng và chưa được hưởng chế độ thai sản của lao động năm 2020

Năm 2020, người lao động nam và lao động nữ đóng BHXH và phải đáp ứng đủ một số điều kiện nhất định dưới đây ...

mat so bhxh phai lam thu tuc gi de duoc cap lai Từ ngày 1/1/2020, mức đóng BHXH bắt buộc sẽ thay đổi thế nào?

Do mức lương tối thiểu vùng mới áp dụng từ ngày 1/1/2020, nên mức đóng BHXH bắt buộc cũng được điều chỉnh tăng theo.

Truyền hình