Dưới đây là mã ngành đăng kí xét tuyển vào các ngành của trường ĐH Kinh tế Quốc dân trong kì thi THPT quốc gia 2019 và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã công bố mã trường, mã ngành của các ngành đào tạo trong mùa xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2019. Thí sinh khi làm hồ sơ xét tuyển vào Đại học Kinh tế Quốc dân cần ghi đúng mã trường là KHA.

Các thí sinh lớp 12 đang trong khoảng thời gian làm hồ sơ đăng kí dự thi THPT quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2019. Một trong những điểm quan trọng trong hồ sơ đăng kí dự thi là thí sinh cần điền đúng các thông tin cá nhân, đặc biệt là mã ngành đăng kí xét tuyển.

Các thí sinh thường xuyên mắc phải 5 lỗi sai khi làm hồ sơ đăng kí dự thi THPT quốc gia 2019. Thí sinh có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết cách điền phiếu đăng kí dự thi THPT quốc gia 2019 tại đây.

Dưới đây là bảng ghi cụ thể mã trường, mã ngành xét tuyển của trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2019 các thí sinh có thể tham khảo:

ma nganh dang ki xet tuyen vao dh kinh te quoc dan nam 2019
ma nganh dang ki xet tuyen vao dh kinh te quoc dan nam 2019
ma nganh dang ki xet tuyen vao dh kinh te quoc dan nam 2019
Mã ngành đăng kí xét tuyển năm 2019 vào ĐH Kinh tế Quốc dân.

Phương thức tuyển sinh 2019 vào ĐH Kinh tế Quốc dân

Chỉ tiêu cho từng phương thức xét tuyển cụ thể là:

Đối với diện tuyển thẳng: Chỉ tiêu chiếm không quá 5% chỉ tiêu mỗi ngành và tổng chỉ tiêu của trường.

Đối với diện xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019: Chỉ tiêu chiếm không ít hơn 75% chỉ tiêu mỗi ngành và tổng chỉ tiêu trường. Phương thức xét tuyển theo ngành, xét từ cao xuống thấp, không phân biệt thứ tự nguyện vọng.

Đối với diện xét tuyển kết hợp: xét theo hồ sơ dự tuyển, chỉ tiêu xét tuyển chiếm không quá 20% chỉ tiêu mỗi ngành và tổng chỉ tiêu của trường.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân thông tin, trong năm 2019 trường tiến hành tuyển sinh 5650chỉ tiêu cho tất cả các chuyên ngành đào tạo.

In bài viết

Truyền hình