Bộ Luật Lao động đầu tiên của Việt Nam được thông qua vào năm 1994. Mới đây nhất, thương lượng tập thể cùng nhiều quy định mới về mối quan hệ lao động, được đưa vào bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2019 có hiệu lực từ tháng 1 năm nay. Sự thay đổi này đưa pháp luật lao động Việt Nam tiệm cận với pháp luật lao động hiện đại nhất trên thế giới. Có thể nói đây là sự nỗ lực của Việt Nam nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi của người lao động. Phóng sự sau đây sẽ làm rõ hơn những điểm mới cùng đánh giá của chuyên gia quốc tế về bộ luật lao động mới này.
In bài viết

Truyền hình