Sau gần 3 năm có hiệu lực, Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã khẳng định cơ sở pháp lý vững chắc để Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển đảo của Tổ quốc.
Đưa Luật Cảnh sát Biển đi vào đời sống của người dân vùng biển Tây Nam Đưa Luật Cảnh sát Biển đi vào đời sống của người dân vùng biển Tây Nam
Sau 2 năm triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 (đóng quân tại huyện Năm Căn) đã thực hiện hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng trong tình hình mới.
Hoạt động hợp tác quốc tế của Cảnh sát biển sau gần 3 năm có luật cảnh sát biển Hoạt động hợp tác quốc tế của Cảnh sát biển sau gần 3 năm có luật cảnh sát biển
Sau gần 3 năm triển khai thi hành Luật, quan hệ đối ngoại giữa Cảnh sát Biển với các lực lượng thực thi pháp luật của các nước ASEAN cũng như các nước có vùng biển giáp ranh được triển khai đúng định hướng, theo đúng quan điểm về đối ngoại quốc phòng gắn với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngày 1/7/2019, Luật Cảnh sát Biển Việt Nam chính thức có hiệu lực, gồm 8 Chương, 41 Điều, quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát Biển Việt Nam; chế độ, chính sách đối với Cảnh sát Biển Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngay sau khi Quốc hội khóa XIV thông qua, để sớm triển khai thi hành, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển đã kịp thời nghiên cứu, báo cáo Bộ Quốc phòng tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát Biển Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát Biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023.

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư hướng dẫn triển khai thi hành Luật; tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát Biển Việt Nam; chỉ đạo toàn quân nói chung và Lực lượng Cảnh sát Biển nói riêng xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Luật Cảnh sát biển tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ biển đảo

Thực hành bài bắn súng AK ứng dụng trên biển ở Vùng Cảnh sát biển 3

Ngày 22/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1059/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát Biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023.

Mục tiêu của đề án là mọi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân nắm được đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về quản lý, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc; nắm vững những vấn đề cơ bản của Luật Cảnh sát Biển Việt Nam, làm chuyển biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc và trách nhiệm xây dựng Cảnh sát Biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới.

Các quốc gia trong khu vực cũng đều đã ban hành Luật Cản sát biển hoặc luật về các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, quy định về Luật Cảnh sát biển có chức năng tương tự như lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Vì vậy Luật Cảnh sát biển đã nâng cao giá trị pháp lý đối với các quy định trong văn bản pháp luật liên quan đến những hoạt động mang tính đại diện cho Nhà nước của lực lượng Cảnh sát biển.

Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, nguyên tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: “Trước những vấn đề an ninh trật tự, nhất là những vấn đề an ninh phi truyền thống, nhiều loại tội phạm, nhiều loại hình trên biển đòi hỏi có sự hợp tác quốc tế. Mốn vậy, chúng ta phải cũng phải phù hợp với quy định chung, lực lượng chung. Hơn nữa, những quy định của luật, dù thực hiện hay không thực hiện đều phải thông qua Quốc hội. Luật Cảnh sát biển Việt Nam ra đời là trên cơ sở tiêu chuẩn của Quốc hội”.

Để đảm bảo thi hành luật, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức nghiên cứu triển khai xây dựng 2 Nghị định, 2 Thông tư và 2 quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam theo đúng quy định của luật ban hành. Với sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là sự nỗ lực quyết tâm cao của toàn lực lượng cảnh sát biển, nội dung tinh thần của Luật Cảnh sát biển Việt Na sẽ nhanh chóng được tuyên truyền, lan tỏa, ngấm sâu vào cuộc sống của nhân dân, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển đỏa của Tổ quốc.

Luật Cảnh sát biển: Tiền đề cho hoạt động phòng chống buôn lậu trên biển Luật Cảnh sát biển: Tiền đề cho hoạt động phòng chống buôn lậu trên biển
Từ khi Luật Cảnh sát biển được thi hành, lực lượng cảnh sát biển có cơ sở pháp lý để thực hiện triệt phá, bắt giữ các đối tượng phạm tội, tổ chức tội phạm quốc tế trên đường biển như cướp biển, tội phạm về ma túy, tội phạm về buôn lậu, gian lận thương mại.
Luật Cảnh sát biển Việt Nam góp phần bảo vệ biển đảo của Tổ quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam góp phần bảo vệ biển đảo của Tổ quốc
Mới đây, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với hơn 70 điểm cầu trong cả nước.
In bài viết

Truyền hình