Mới đây, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tập huấn toàn quốc Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với hơn 70 điểm cầu trong cả nước.
Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định về  Quyền hạn của Cảnh sát biển Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định về Quyền hạn của Cảnh sát biển
Bạn đọc hỏi: Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 quy định về quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam như thế nào?
Quyết tâm đưa Luật Cảnh sát biển đi vào đời sống của bà con ngư dân Quyết tâm đưa Luật Cảnh sát biển đi vào đời sống của bà con ngư dân
Thiếu tướng Trần Văn Nam - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển đã có những chia sẻ về việc hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân và thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023.
Toản cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội
Toản cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Luật Cảnh sát biển Việt Nam được ban hành có ý nghĩa chính trị và tầm quan trọng đặc biệt trong thực thi pháp luật trên biển, thể hiện sự tập trung của Đảng, Nhà nước, nguyện vọng của Nhân dân; là tuyên bố mạnh mẽ về quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Luật đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc và hoạt động thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển của lực lượng chuyên trách; đồng thời, góp phần tạo sự đồng thuận cao, chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức xã hội của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị lực lượng chức năng và các tổ chức, cá nhân về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam; là cơ sở quan trọng để xây dựng Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để hội nghị đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Trung tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu, Ban Tổ chức hội nghị duy trì tập huấn bảo đảm chặt chẽ, chính quy, an toàn và hiệu quả. Các đồng chí là chỉ huy, phụ trách tại các điểm cầu phát huy tinh thần trách nhiệm trong bảo đảm thời gian, quân số tham dự hội nghị, thực hiện nghiêm các quy định mà Ban Tổ chức đã đề ra. Trung tướng Nguyễn Tân Cương cũng yêu cầu đội ngũ báo cáo viên cần tập trung làm sáng tỏ những nội dung trọng tâm, sát thực tế đối tượng tập huấn, nhất là những nội dung mới. Các đồng chí tham gia hội nghị tập huấn cần quán triệt, nắm vững những nội dung cơ bản, nội dung mới, triển khai thi hành hiệu quả Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung nghiên cứu, quán triệt, học tập một số nội dung như: Chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; Nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam; những nội dung chính trong Nghị định số 61/2019/NĐ-CP ngày 10/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam… Các chuyên đề giới thiệu tại hội nghị tập huấn đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng.

Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định về  Quyền hạn của Cảnh sát biển Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định về Quyền hạn của Cảnh sát biển
Bạn đọc hỏi: Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 quy định về quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam như thế nào?
Quyết tâm đưa Luật Cảnh sát biển đi vào đời sống của bà con ngư dân Quyết tâm đưa Luật Cảnh sát biển đi vào đời sống của bà con ngư dân
Thiếu tướng Trần Văn Nam - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển đã có những chia sẻ về việc hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân và thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023.
Những hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Cảnh sát biển Việt Nam Những hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Bạn đọc hỏi: Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018 quy định những hành vi nào bị nghiêm cấm đối với lực lượng Cảnh sát biển?
In bài viết

Truyền hình