Từ khi Luật Cảnh sát biển Việt Nam có hiệu lực thi hành, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã có cơ sở pháp lý vững chắc để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển đảo của tổ quốc.
Luật Cảnh sát biển Việt Nam tạo hành lang pháp lý bảo vệ chủ quyền biển đảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam tạo hành lang pháp lý bảo vệ chủ quyền biển đảo
Luật Cảnh sát biển Việt Nam ra đời và có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình hoàn thiện hệ thống pháp luật về biển đảo của Việt Nam.
Triển khai Đề án 'Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019 - 2023' Triển khai Đề án 'Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019 - 2023'
Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển - với vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019 - 2023” và các đơn vị, địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Đề án ở các cấp nghiêm túc với hình thức, biện pháp linh hoạt, sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế, đạt kết quả tốt.
Luật Cảnh sát Biển Việt Nam quy định chức năng, vị trí của CSBVN Luật Cảnh sát Biển Việt Nam quy định chức năng, vị trí của CSBVN
Bạn đọc hỏi: Vị trí, chức năng của Cảnh sát biển Việt Nam được quy định trong Luật Cảnh sát biển như thế nào?

Các vùng biển của Việt Nam với diện tích trên 1 triệu km2 cùng nguồn tài nguyên, khoáng sản quý giá được nhận định có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách tăng cường công tác trật tự, an ninh, an toàn, giữ vững chủ quyền các vùng biển, đảo của Tổ quốc, nhằm khai thác các nguồn lợi từ biển.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình hình an ninh diễn biến hết sức phức tạp trên Biển Đông, nhất là việc tranh chấp chủ quyền biển, đảo, buôn lậu, cướp biển, vi phạm lãnh hải trong khai thác thủy sản, hải sản,….

Cùng với đó, xu thế hội nhập quốc tế cũng đòi hỏi chúng ta phải có đạo luật cơ bản. Trước tình hình đó, năm 2019, Luật Cảnh sát biển Việt Nam ra đời, tạo cơ sở pháp lý cho lực lượng Cảnh sát biển thực thi pháp luật trên biển, góp phần quản lý, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn trên các vùng biển Việt Nam.

Luật Cảnh sát biển - dấu mốc lịch sử trong công tác bảo vệ biển đảo
Cảnh sát biển trao phao cứu sinh cho các ngư dân trên huyện đảo Phú Quý.

Trung tướng Nguyễn Quang Đạm, nguyên tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: “Trước những vấn đề an ninh trật tự, nhất là những vấn đề an ninh phi truyền thống, nhiều loại tội phạm, nhiều loại hình trên biển đòi hỏi có sự hợp tác quốc tế. Muốn vậy, chúng ta phải cũng phải phù hợp với quy định chung, lực lượng chung. Hơn nữa, những quy định của luật, dù thực hiện hay không thực hiện đều phải thông qua Quốc hội. Luật Cảnh sát biển Việt Nam ra đời là trên cơ sở tiêu chuẩn của Quốc hội”.

Các quốc gia trong khu vực cũng đều đã ban hành Luật Cảnh sát biển hoặc luật về các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, quy định về Luật Cảnh sát biển có chức năng tương tự như lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Vì vậy Luật Cảnh sát biển đã nâng cao giá trị pháp lý đối với các quy định trong văn bản pháp luật liên quan đến những hoạt động mang tính đại diện cho Nhà nước của lực lượng Cảnh sát biển.

Để đảm bảo thi hành luật, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức nghiên cứu triển khai xây dựng 2 Nghị định, 2 Thông tư và 2 quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam theo đúng quy định của luật ban hành.

Để thực hiện Luật Cảnh sát biển một cách hiệu quả, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tích cực chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời phối hợp với chính quyền nhân dân các địa phương trong công tác tuyên truyền, tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Với sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là sự nỗ lực quyết tâm cao của toàn lực lượng cảnh sát biển, nội dung tinh thần của Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã, đang và sẽ nhanh chóng được tuyên truyền, lan tỏa, ngấm sâu vào cuộc sống của nhân dân, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển đỏa của Tổ quốc.

Luật Cảnh sát biển nâng cao nhận thức của ngư dân Luật Cảnh sát biển nâng cao nhận thức của ngư dân
Bằng các hình thức tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển, đưa luật vào cuộc sống, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã đồng hành cùng ngư dân trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên biển, giúp ngư dân an tâm ra khơi, bám biển.
Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam
Bạn đọc hỏi: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam được quy định như thế nào trong Luật cảnh sát Biển Việt Nam?
Tuyên truyền Luật cảnh sát Biển đến người dân tỉnh Cà Mau Tuyên truyền Luật cảnh sát Biển đến người dân tỉnh Cà Mau
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 vừa phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018.

In bài viết

Truyền hình