Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1188/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Hà Nội bổ sung 325 dự án thu hồi đất, tổng diện tích khoảng 1.359 ha Hà Nội bổ sung 325 dự án thu hồi đất, tổng diện tích khoảng 1.359 ha
Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra dấu hiệu sai phạm đất đai tại Bình Dương Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra dấu hiệu sai phạm đất đai tại Bình Dương
5428 uqnalydat 01
Lập ban chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai - Ảnh minh hoạ.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng ban thường trực.

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng ban.

Các thành viên BCĐ gồm Đại diện Lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ và Tổng cục Quản lý đất đai. Mời đại diện Lãnh đạo các cơ quan tham gia Ban Chỉ đạo như Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Hội đồng nhân dân tộc của Quốc hội, Phường Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam.

Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện đánh giá việc thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện tổng kết thi hành Luật Đất đai; tổ chức tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật Đất đai, xây dựng Báo cáo tổng kết để báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo việc xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) theo yêu cầu của Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội.

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo quy định. Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao và tuân thủ các quy định về Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; có trách nhiệm phối hợp, theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện của các bộ, ngành và địa phương; tổng hợp, xây dựng báo cáo, trình Trưởng Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện theo định kỳ và đột xuất.

Công khai quy hoạch tại huyện, xã để Công khai quy hoạch tại huyện, xã để "cắt vòi" dự án ma

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 4944 gửi UBND các tỉnh, thành phố (TP) trực thuộc Trung ương về kiểm ...

Hàng chục dự án tại Đà nẵng bị công khai vi phạm về luật đất đai Hàng chục dự án tại Đà nẵng bị công khai vi phạm về luật đất đai

Thực hiện Kế hoạch số 9431/KH-UBND ngày 20-11-2017 của UBND thành phố, mới đây Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã ...

“Chạy” dự án vào “đất vàng” do kẽ hở trong Luật Đất đai? “Chạy” dự án vào “đất vàng” do kẽ hở trong Luật Đất đai?

TĐO-Thực tế, một số quy định về thu hồi đất phục vụ các dự án, triển khai dự án BT, mức hạn điền …đang bị ...

In bài viết

Truyền hình