Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn năm 2022.
Đức và Pháp hỗ trợ Việt Nam xây dựng pháp luật và đào tạo nhân lực Đức và Pháp hỗ trợ Việt Nam xây dựng pháp luật và đào tạo nhân lực
Sóc Trăng tiếp tục hỗ trợ xây dựng 1.663 căn nhà cho người nghèo Sóc Trăng tiếp tục hỗ trợ xây dựng 1.663 căn nhà cho người nghèo
Lào Cai xây dựng 17 mô hình giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết
Tỉnh Lào Cai phấn đấu giảm 30% số người DTTS tảo hôn so với năm 2021.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, của xã hội và đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; thực hiện bình đẳng giới; giảm thiểu mang thai và sinh con trước 18 tuổi; chống bạo lực gia đình; xoá bỏ hủ tục, cải tạo tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Tạo sự đồng thuận trong xã hội thúc đẩy thay đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào DTTS nhàm làm giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Lào Cai đề ra các nhiệm vụ như: tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuyên truyền trực tiếp thông qua họp nhân dân tại các thôn bản, qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị xã hội, qua họp ban tuyên vận, tổ tuyên vận... Bên cạnh đó, tổ chức tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân tại các xã, thôn có nguy cơ tảo hôn cao; tư vấn trợ giúp pháp lý.

Tổ chức 08 hội nghị (mỗi hội nghị 80 người là những người có uy tín; cán bộ thôn; tuyên truyền viên, hòa giải viên), tại trung tâm các huyện, thị xã tập huấn, bồi dưỡng kiến thức giáo dục pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thay đổi nhận thức, hành vi trong hôn nhân và cải tạo tập quán lạc hậu gắn với thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Đồng thời Lao Cai cũng duy trì hoạt động và xây dựng mô hình can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Cụ thể, duy trì hoạt động của các mô hình đã xây dựng trước năm 2022: Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, thống kê, đánh giá việc xây dựng, các nội dung hoạt động tại mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống hoặc có nội dung liên quan tới phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS. Từ đó xác định những ưu điểm, tồn tại của mô hình để điều chỉnh nội dung, hình thức hoạt động cho phù hợp.

Các mô hình do các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh xây dựng đã bàn giao cho cấp xã quản lý, UBND cấp xã tiếp tục duy trì hoạt động thực hiện công tác thông tin, phổ biến pháp luật, truyền thông, vận động, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ... Nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của nhân dân, huy động sự tham gia của cộng đồng thực hiện ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở địa phương.

Tiến tới xây dựng mới mô hình điểm: Các cơ quan cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện lựa chọn các xã, phường, thị trấn có nhiều người tảo hôn và phụ nữ DTTS dưới 18 tuổi sinh con trong thời gian qua (nơi chưa có mô hình) để xây dựng mô hình điểm về phòng, chống tảo hôn; cụ thể: Ban Dân tộc tỉnh xây dựng 02 mô hình tại huyện Bát Xát. Sở Y tế xây dựng 02 mô hình tại huyện Bắc Hà. Sở Tư pháp xây dựng 02 mô hình tại huyện Bảo Thắng.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng 02 mô hình tại huyện Mường Khương. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch xây dựng 02 mô hình tại thị xã Sa Pa. Tỉnh đoàn Thanh niên xây dựng 02 mô hình tại huyện Bảo Yên. Công an tỉnh xây dựng 02 mô hình tại huyện Si Ma Cai. Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng 02 mô hình tại huyện Văn Bàn. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng 01 mô hình tại thành phố Lào Cai.

Tổ chức hội nghị tuyên truyền tại mô hình điểm xã Cao Sơn và Tả Thàng (huyện Mường Khương), xã Sảng Ma Sáo (huyện Bát Xát) nhằm thay đổi nhận thức của người dân về tác hại, hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống gắn với chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên

Tổ chức 03 hội nghị, tại UBND các xã Cao Sơn và Tả Thàng (Mường Khương), xã Sảng Ma Sáo (Bát Xát); 100 người/hội nghị. Nội dung: Tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; các quy định về xử phạt hành chính, hình sự liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; các hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình...

Xây dựng 17 mô hình can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống gắn với thực hiện “dân vận khéo về cải tạo tập quán lạc hậu”.

Bồi dưỡng kỹ năng về vận động, tư vấn, truyền thông cho cán bộ, công chức, người có uy tín... tham gia công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, gán với thực hiện bình đẳng giới, chống bạo lực gia đình. Đối tượng là học sinh khối lớp 7, 8, 9 của Trường Phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Nội dung: Tuyên truyền các hành vi vi phạm tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; các hậu quả hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên...

Tổ chức phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống tảo hôn. Theo đó, phát động toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở, nhân dân các dân tộc tham gia chiến dịch truyền thông về phòng, chống tảo hôn, thực hiện bình đẳng giới, chống bạo lực gia đình, thực hiện chăm sóc sức khoẻ sinh sản, cải tạo phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Theo đó, tổ chức 05 hội nghị (50 người là đội ngũ giáo viên phụ trách công tác đoàn, đội; cán bộ phụ trách công tác dân tộc, tư pháp, y tế, phụ nữ, thanh niên cấp xã/hội nghị), tại các huyện Mường Khương, Bát Xát, Bắc Hà, Bảo Yên và thị xã Sa Pa.

Thực hiện mô hình giảm lãng phí thực phẩm và giảm nạn đói của Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam Thực hiện mô hình giảm lãng phí thực phẩm và giảm nạn đói của Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam
Sau hơn 1 ngày tạm dừng, Cửa khẩu Lào Cai được cho phép hoạt động trở lại Sau hơn 1 ngày tạm dừng, Cửa khẩu Lào Cai được cho phép hoạt động trở lại
In bài viết

Truyền hình