Từ năm 2020 đến hết quý I/2022, tỉnh Lào Cai không còn phát sinh trường hợp hôn nhân cận huyết nào trên địa bàn.
Trao tặng nhà ở cho cán bộ, nhân viên Đại đội Trinh sát” tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) Trao tặng nhà ở cho cán bộ, nhân viên Đại đội Trinh sát” tỉnh Xiêng Khoảng (Lào)
Tuổi trẻ Cần Thơ tiếp nhận hơn 52 tỷ đồng hỗ trợ chăm lo cho người dân thành phố Tuổi trẻ Cần Thơ tiếp nhận hơn 52 tỷ đồng hỗ trợ chăm lo cho người dân thành phố
Lào Cai phấn đấu không còn hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số
Hôn nhân cận huyết vốn là vấn đề "nóng" tại Lào Cai (Ảnh: Dân Trí)

Đó là những khẳng định từ Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lào Cai Nông Đức Ngọc về công tác chấm dứt tình trạng hôn nhân cận huyết.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33- CT/TU ngày 30/10/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tảo hôn trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực. Trong 3 tháng đầu năm 2022, các địa phương đã tuyên truyền, vận động, thuyết phục được 47 người từ bỏ ý định về chung sống với nhau như vợ chồng, chiếm 57% tổng số người có ý định tảo hôn, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2021.

Theo Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lào Cai, để đạt được kết quả trên, chính quyền các địa phương, các tổ chức chính trị xã hội đã thực hiện tốt công tác nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với thôn, bản, nhất là những người có uy tín để tuyên truyền, vận động, ngăn chặn kịp thời ngay từ khi các bạn trẻ chưa đủ tuổi kết hôn có ý định về chung sống với nhau như vợ chồng. Đặc biệt, nhiều địa phương đã xây dựng quy ước, hương ước về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Tuy nhiên, trong quý I/2022, trên địa bàn vẫn phát sinh 83 người chung sống với nhau như vợ chồng khi chưa đủ tuổi kết hôn (giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2021).

Năm 2022, Lào Cai phấn đấu không còn hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số; giảm 30% số người dân tộc thiểu số tảo hôn so với năm 2021; giảm 20% phụ nữ dân tộc thiểu số sinh con lần đầu trước 18 tuổi so với năm 2021.

Để đạt được mục tiêu trên, năm nay, Lào Cai sẽ xây dựng 17 mô hình can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống gắn với thực hiện “Dân vận khéo về cải tạo tập quán lạc hậu”. Địa phương sẽ rà soát, kiểm tra, nắm bắt tình hình thanh, thiếu niên chưa đủ tuổi kết hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là các đối tượng học sinh tại các trường Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông, Dân tộc nội trú; đồng thời, xử lý hành chính, hình sự về vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình để ngăn ngừa tình trạng tảo hôn xảy ra tại các xã, thị trấn.

Taliban ở Pakistan thông báo chấm dứt lệnh ngừng bắn, cáo buộc chính phủ vi phạm thỏa thuận Taliban ở Pakistan thông báo chấm dứt lệnh ngừng bắn, cáo buộc chính phủ vi phạm thỏa thuận
Ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài Ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài
In bài viết

Truyền hình