TĐO- Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến hoạch định chính sách tầm vĩ mô; hoạt động này được tổ chức 10 năm một lần. Chiều ngày 7/3, Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn.

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có nhiều điểm mới, trong đó nổi bật là việc ứng dụng công nghệ thông tin; yêu cầu đặt ra là: công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và lưu giữ thông tin cuộc tổng điều tra phải được thực hiện đúng luật, đúng quy định của phương án tổng điều tra; bảo đảm thu thập đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót các thông tin; bảo mật thông tin cá nhân thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê.

kien giang trien khai ke hoach tong dieu tra dan so va nha o nam 2019

Quang cảnh buổi hội nghị triển khai kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Với tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tỉnh Kiên Giang đang khẩn trương triển khai các bước như: tuyển điều tra viên, tập huấn nghiệp vụ, công tác quản lý, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu nội dung và kế hoạch thực hiện tổng điều tra đến các cấp, các ngành, các hộ và toàn thể nhân dân trong toàn tỉnh biết. Tại hội nghị, sau khi lãnh đạo Cục Thống kê triển khai kế hoạch, các thành viên trong Ban Chỉ đạo tỉnh đã có những ý kiến đóng góp. Trong đó, đáng chú ý là ý kiến về những khó khăn sẽ gặp phải như: thu thập thông tin người trong đồng bào công giáo; huyện đảo Kiên Hải với địa bàn rộng, giao thông khó khăn, đặc biệt là các xã đảo thì xa trung tâm...đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh có giải pháp hỗ trợ giải quyết khó khăn trên.

Việc thực hiện điều tra thu thập thông tin ở tất cả các địa bàn điều tra bắt đầu từ ngày 1/4/2019 và kết thúc chậm nhất đến ngày 25/4/2019.

Đăng Khôi

In bài viết

Truyền hình