Ngày 17/03, tại 03 địa điểm là Bình Định, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản thảo luận về triển khai dự án “Làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc”.
Nhiều hoạt động đặc sắc trong Ngày văn hóa Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc) Nhiều hoạt động đặc sắc trong Ngày văn hóa Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc)
Đóng góp của Việt Nam cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc được đánh giá cao Đóng góp của Việt Nam cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc được đánh giá cao
Khởi động dự án Làng hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc
Lễ ký kết tại điểm cầu Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế

Buổi lễ do Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của đai diện Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC), Chương trình phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) và lãnh đạo 03 tỉnh Bình Định. Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế.

Tại Thừa Thiên Huế, dự án sẽ được triển khai tại huyện A Lưới từ năm 2022 đến năm 2026 với nguồn viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Hàn Quốc cho UBND tỉnh không vượt quá 3,3 triệu USD. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đánh giá cao về những thành công và đóng góp của KOICA thời gian qua trên nhiều lĩnh vực tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đặc biệt là những hỗ trợ, giúp đỡ quý báu đối với công tác hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Về phía mình, ông Cho Han-Deog - Giám đốc Quốc gia Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam mong muốn, thông qua dự án sẽ góp phần cải thiện an ninh con người cho cộng đồng, tăng cường phát triển nông thôn bền vững, sinh kế bền vững và cơ sở hạ tầng cho các cộng đồng tại địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời, sẽ tiếp tục góp phần cho mục tiêu hợp tác lâu dài, bền vững giữa Thừa Thiên Huế với đất nước Hàn Quốc nói chung và KOICA nói riêng.

Tại Bình Định, số tiền viện trợ không hoàn lại do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ cho Bình Định là gần 3,8 triệu USD, còn tỉnh sẽ đối ứng 10%. Bình Định sẽ ưu tiên rà phá bom mìn tại các khu vực nghi ngờ ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ, khu vực có người dân bị tai nạn bom mìn, vật liệu nổ, khu vực bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thiên tai, khu vực nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh cũng sẽ ưu tiên khảo sát và rà phá diện tích đề xuất cần tập trung rà phá bom mìn để giải phóng đất sạch, bảo đảm an toàn cho người dân an tâm sinh sống, sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hỗ trợ nạn nhân bom mìn đang sinh sống tại các khu vực của dự án; hỗ trợ công tác giáo dục, tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn cho mọi người dân trong cộng đồng…

Sau khi rà phá bom mìn, Bình Định sẽ ưu tiên đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu phát triển nông thôn bền vững thông qua các hoạt động: hỗ trợ sinh kế cho người dân, hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho nạn nhân bom mìn; hỗ trợ trang thiết bị y tế, sản xuất và cung cấp chân tay giả cho nạn nhân bom mìn; hỗ trợ xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, cung cấp nước sạch cho người dân cộng đồng…

Theo KOICA, dự án “Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” do VNMAC lập và chủ trì. Dự án có tổng vốn 33 triệu USD (trong đó Chính phủ Hàn Quốc tài trợ 25 triệu USD thông qua KOICA dưới sự điều phối của UNDP, còn lại Chính phủ Việt Nam đối ứng bằng hiện vật). Mục tiêu của dự án là khảo sát và rà phá đất đai bị ô nhiễm bom mìn để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại 03 địa phương, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Dự án được thiết kế gồm 04 hợp phần: rà phá bom mìn, quản lý thông tin dữ liệu bom mìn và nâng cao năng lực; hỗ trợ nạn nhân; giáo dục nguy cơ bom mìn; hỗ trợ sinh kế gắn với phát triển bền vững và chống biến đối khí hậu tại 03 tỉnh. Theo kế hoạch, dự án sẽ triển khai trong vòng 60 tháng (từ năm 2022 đến 2026).

Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc
Người Việt Nam ở Hàn Quốc góp phần thúc đẩy, củng cố quan hệ hữu nghị hai nước Người Việt Nam ở Hàn Quốc góp phần thúc đẩy, củng cố quan hệ hữu nghị hai nước
In bài viết

Truyền hình