Thông tư 30/2020/TT-BYT (có hiệu lực từ 1/3/2021) quy định 8 trường hợp khám bệnh, chữa bệnh BHYT đúng tuyến.
100% người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng bảo hiểm y tế miễn phí 100% người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng bảo hiểm y tế miễn phí
Từ tháng 4/2021, hơn 86 triệu người dân sẽ sử dụng thẻ BHYT theo mẫu mới Từ tháng 4/2021, hơn 86 triệu người dân sẽ sử dụng thẻ BHYT theo mẫu mới
Khám chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế: 8 trường hợp được chi trả 100% từ 1/3/2021
(Ảnh minh họa)

Điều 6 Thông tư 30/2020/TT-BYT hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) quy định các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh BHYT đúng tuyến gồm:

Người tham gia BHYT đến khám chữa bệnh đúng cơ sở khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế;

Người tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện khác trong cùng địa bàn tỉnh.

Trường hợp trẻ em chưa có thẻ BHYT do chưa làm thủ tục khai sinh được sử dụng giấy chứng sinh đi khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh quy định tại khoản này; Người tham gia BHYT trong tình trạng cấp cứu được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào trên phạm vi toàn quốc; bác sĩ hoặc y sỹ đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu đối với người bệnh, ghi vào hồ sơ bệnh án và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Người tham gia bảo hiểm y tế được chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT theo quy định: Cụ thể là được chuyển tuyến theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 Hồ sơ chuyển tuyến gồm giấy chuyển tuyến theo Mẫu số 6 ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP và các giấy tờ khác (nếu có). Hoặc được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, bao gồm: cấp cứu; đang điều trị nội trú được phát hiện bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tình trạng bệnh diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh đang điều trị nội trú hoặc điều trị ngoại trú.

Người tham gia BHYT có giấy tờ chứng minh đang ở tại địa phương khác trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú và khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP;

Người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP; Người đã hiến bộ phận cơ thể của mình phải điều trị ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể. Và trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh ra.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Uỷ ban Dân tộc bổ nhiệm lãnh đạo mới Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Uỷ ban Dân tộc bổ nhiệm lãnh đạo mới
Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn được đóng bảo hiểm y tế Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn được đóng bảo hiểm y tế

In bài viết

Truyền hình