Sáng 28/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28-4-2022 của Bộ Chính trị “Về luân chuyển cán bộ” (sau đây gọi tắt là Quy định 65) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.
Vướng mắc triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội: Bất cập trong công tác phối hợp, hướng dẫn của các Bộ, ngành và địa phương Vướng mắc triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội: Bất cập trong công tác phối hợp, hướng dẫn của các Bộ, ngành và địa phương
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ Công bố khởi động thảo luận về IPEF Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ Công bố khởi động thảo luận về IPEF
Tạp chí Xây Dựng Đảng - Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 65-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Về luân chuyển cán bộ”
Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Trịnh Văn Quyết.

Tạp chí Xây Dựng Đảng - Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 65-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Về luân chuyển cán bộ”

Thay mặt Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương (ảnh trên) quán triệt các nội dung trong Quy định 65. Theo đó công tác luân chuyển cán bộ là một nội dung trong công tác cán bộ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là các cấp ủy, tổ chức đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu. Quy định 65 bảo đảm tổng thể, đồng bộ, liên thông giữa các cấp, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; gắn kết chặt chẽ giữa luân chuyển với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và các nội dung khác trong công tác cán bộ; giải quyết hài hòa giữa luân chuyển cán bộ để đào tạo với bố trí, sử dụng nguồn cán bộ tại chỗ vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt, vừa đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lâu dài…

Tạp chí Xây Dựng Đảng - Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 65-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Về luân chuyển cán bộ”
Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.
Tạp chí Xây Dựng Đảng - Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 65-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Về luân chuyển cán bộ”
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị đã được lắng nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu là đại diện các cấp ủy, tổ chức đảng để làm rõ một số nội dung mới trong Quy định 65.

Tạp chí Xây Dựng Đảng - Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 65-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Về luân chuyển cán bộ”

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (ảnh trên) nhấn mạnh, chủ trương luân chuyển cán bộ của Đảng có từ năm 1997, cụ thể là trong Hội nghị lần thứ 3 khóa VIII ngày 18-6-1997 “Về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh” đã có một nội dung nói về luân chuyển cán bộ. Hội nghị này đã đề cập đến nội dung tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện trong thực tiễn, khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ. Nội dung về công tác luân chuyển cán bộ tiếp tục được Đảng bổ sung tại Nghị quyết 11 ngày 25-11-2002 của Bộ Chính trị “Về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý”, Kết luận số 24-KL/TW ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo”…

Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, việc thực hiện luân chuyển cán bộ theo Quy định 65 phải đồng bộ với văn bản có liên quan đến công tác cán bộ đã ban hành trước đó. Đồng chí đề nghị các tổ chức đảng tiếp tục quan tâm, nghiên cứu sâu để thực hiện đầy đủ, còn các vấn đề chưa hiểu rõ thì có thể gửi văn bản về Ban Tổ chức Trung ương. "Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện nghiêm là chưa đủ, quan trọng là phải nâng cao chất lượng công tác luân chuyển. Thường xuyên giám sát cán bộ luân chuyển, theo dõi, giúp đỡ để cán bộ luân chuyển hoàn thành nhiệm vụ. Dứt khoát phải nâng cao nhận thức của cán bộ luân chuyển. Cán bộ luân chuyển không nên nghĩ cứ đi luân chuyển về là sẽ giữ vị trí cao hơn”, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Cũng theo đồng chí Trương Thị Mai thì quan điểm của Bộ Chính trị là thời điểm hiện tại không tăng thêm cán bộ luân chuyển. Sắp tới sẽ không đưa cán bộ đi luân chuyển một cách ồ ạt. Yêu cầu đi thực, làm thực. Đồng chí cũng yêu cầu, trong thời gian tới Ban Tổ chức Trung ương phải chủ động hơn, năng động hơn trong đánh giá cán bộ đưa đi luân chuyển. Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu, Ban Tổ chức Trung ương phải tăng cường kiểm tra, giám sát các quy định của Đảng về công tác cán bộ. Với một số cơ quan ngành dọc, như thuế, hải quan..., Ban Tổ chức Trung ương sẽ phối hợp để hướng dẫn một cách cụ thể.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng đề nghị bên cạnh thực hiện nghiêm túc Quy đinh 65 thì các cấp ủy, tổ chức đảng cũng phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản được ban hành trong năm 2022, như: Kết luận 27-KL/TW ngày 21-2-2022 của Ban Bí thư “Về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26-4-2019 và Kết luận số 71-KL/TW ngày 24-3-2020", Kết luận 32-KL/TW ngày 30-3-2022 của Ban Bí thư "Về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ", Kết luận 33-KL/TW ngày 1-4-2022 của Ban Bí thư "Về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm"; Kết luận 35-KL/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị "Về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở".

Hội nghị toàn cầu về xóa bỏ lao động trẻ em khai mạc tại Nam Phi Hội nghị toàn cầu về xóa bỏ lao động trẻ em khai mạc tại Nam Phi
Ngày 15/5, Hội nghị toàn cầu lần thứ 5 về xóa bỏ lao động trẻ em đã chính thức khai mạc tại thành phố cảng Durban, tỉnh KwaZulu-Natal, Nam Phi. Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức tại một nước châu Phi với nỗ lực hợp tác giữa Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Bộ Việc làm và Lao động Nam Phi.
Chủ tịch Quốc hội Lào: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước Chủ tịch Quốc hội Lào: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước
Đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sẽ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta thăm chính thức Lào từ ngày 15-17/5.
In bài viết

Truyền hình