TĐO - Ngày 26/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch lần thứ IX, khóa V (nhiệm kỳ 2013 - 2018) để tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và thông qua một số nội dung công tác quan trọng.

Tham dự Hội nghị có: Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký VUFO; ông Bùi Khắc Sơn, Phó Chủ tịch VUFO; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan bộ, ngành Trung ương và các thành viên Ban Thường vụ VUFO.

hoi nghi ban thuong vu doan chu tich lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam lan thu ix khoa v

Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký VUFO Đôn Tuấn Phong phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch phụ trách VUFO Đôn Tuấn Phong cho biết: Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ IX khóa V có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đánh giá tình hình công tác trong 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; việc ký kết giữa VUFO với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; thông qua một số nội dung công tác quan trọng của VUFO, đặc biệt là việc tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động đối ngoại nhân dân của VUFO và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai tích cực nhằm xây dựng mạng lưới bạn bè quốc tế của Việt Nam ở các địa bàn trọng điểm ở tất cả các châu lục và ở tất cả các khu vực. Công tác đối ngoại nhân dân đã và đang có những đổi mới, kết hợp thúc đẩy về kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục, du lịch và một số lĩnh vực khác, cần thiết cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Trong công tác PCPNN, trong 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động của các tổ chức PCPNN vẫn diễn ra theo như cam kết, các chương trình, dự án tiếp tục được triển khai bình thường. VUFO đã phối hợp với địa phương tổ chức 5 Hội nghị xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Đặc biệt, được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, VUFO đã hoàn thành dự thảo Chương trình Quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn mới (2018 – 2025) và đang lấy ý kiến của các cơ quan liên quan để tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

hoi nghi ban thuong vu doan chu tich lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam lan thu ix khoa v

Toàn cảnh Hội nghị.

Về công tác Liên hiệp địa phương, trong 6 tháng đầu năm 2018, nhìn chung hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị của các Liên hiệp địa phương đã được triển khai tích cực, trong đó có các hoạt động tổ chức chào mừng, kỷ niệm ngày lễ, Tết cổ truyền một số nước Châu Á, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước, tổ chức chương trình Xuân Quê hương, gặp mặt bà con kiều bào và thân nhân nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc; chương trình Du xuân Hữu nghị 2018. Công tác xây dựng tổ chức của các Liên hiệp ở địa phương tiếp tục được quan tâm thông qua việc hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức thành viên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và đại hội thành lập theo quy định, đồng thời tiếp tục quan tâm xúc tiến việc phát triển các tổ chức thành viên thuộc Liên hiệp địa phương. VUFO tiếp tục hướng dẫn chuẩn bị thành lập Liên hiệp tại một số tỉnh.

Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI nhiệm kỳ 2018 – 2023, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam đã thành lập Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban giúp việc cho Đại hội. Báo cáo chính trị của Đại hội VI đang được tích cực chuẩn bị, tập trung vào các nội dung sau: Tổng kết nhiệm kỳ Đại hội V và Phương hướng Đại hội VI; Báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 02/12/2008 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị và Quyết định số 41/2013/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, VUFO tập trung vào các trọng tâm hoạt động như: Chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023; Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với nhiều nước trên thế giới; Tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm hoạt động của Ủy ban Công tác về các TCPCPNN; Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2018 – 2025; Kiện toàn Ban Lãnh đạo, chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ một số Hội Hữu nghị Trung ương…

Tại Hội nghị, các đại biểu nhất trí với báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2018 của VUFO. Các đại biểu bày tỏ hoan nghênh quy chế phối hợp công tác giữa VUFO với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội nhằm gắn kết hoạt động của các tổ chức hữu nghị với các nhóm nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội; phối hợp thông tin trong triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân cũng như gắn kết đối ngoại nhân dân với ngoại giao nghị viện. Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, đánh giá và cho ý kiến nhằm hoàn thiện báo cáo chính trị Đại hội nhiệm kỳ VI của VUFO.

hoi nghi ban thuong vu doan chu tich lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam lan thu ix khoa v

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhất trí với dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam về công tác 6 tháng đầu năm.

Đánh giá về công tác tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI nhiệm kỳ 2018 – 2023, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng: Báo cáo chính trị và vấn đề tổ chức nhân sự là hai nội dung quan trọng nhất. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội rất đầy đủ, ngắn gọn, tóm tắt những vấn đề chính. Tuy nhiên, báo cáo cần nêu rõ những thành tựu đạt được, những tồn tại khuyết điểm và giải pháp khắc phục. Đặc biệt, Báo cáo chính trị cần nêu bật tình hình mới của đối ngoại nhân dân và những nhiệm vụ gắn với tổ chức, hội nghị. Đồng thời, Báo cáo cần có nội dung liên quan đến vai trò, vị trí của VUFO trong việc triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Về công tác nhân sự, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, VUFO cần kiện toàn bộ máy, bổ sung những vị trí còn thiếu, tăng cường những nhân tố mới tại các hội hữu nghị để có những đóng góp nổi bật hơn nữa cho công tác đối ngoại nhân dân.

Kết luận tại Hội nghị, ông Đôn Tuấn Phong cho biết: VUFO sẽ tập hợp ý kiến đóng góp của Ban Thường vụ và lấy ý kiến bổ sung của các cơ quan liên quan nhằm hoàn thiện Báo cáo chính trị của Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị nhiệm kỳ VI.

Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong nhấn mạnh, vai trò của công tác đối ngoại nhân dân luôn hiện hữu. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, ông Đôn Tuấn Phong tin tưởng, Đảng và Nhà nước sẽ ngày càng quan tâm hơn đến công tác đối ngoại nhân dân trong đó có các tổ chức trực tiếp triển khai công tác này. Cùng với đó, VUFO tiếp tục đổi mới, tinh gọn bộ máy ngày càng có hiệu lực, hiệu quả để đóng góp nhiều thành tựu vào công tác đối ngoại nhân dân, đặc biệt là trong nhiệm kỳ sắp tới.

Thùy Linh

In bài viết

Truyền hình