Ở miền Tây, hẹ nước được xem là đặc sản mùa nước nổi, của "trời cho".
In bài viết

Truyền hình