Múa sư tử mèo của đồng bào dân tộc Tày, Nùng ở tỉnh Lạng Sơn được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2017.
In bài viết

Truyền hình