Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Chuyên đề
09:05 | 26/02/2023 GMT+7

Giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội năm 2023 xuống mức thấp nhất

aa
Thời gian tới, bảo hiểm xã hội các tỉnh cần tăng cường triển khai các giải pháp, phấn đấu giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 xuống mức thấp nhất.
Những thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ năm 2023 Những thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế từ năm 2023
Đồng Nai đặt ra mục tiêu xuất khẩu 500.000 tấn chuối trong năm 2023 Đồng Nai đặt ra mục tiêu xuất khẩu 500.000 tấn chuối trong năm 2023
Giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội năm 2023 xuống mức thấp nhất
Dây chuyền sản xuất tự động tại Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. (Ảnh: nhandan.vn)

Nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn số 479/BHXH-TST yêu cầu các đơn vị trực thuộc; bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là bảo hiểm xã hội các tỉnh) tăng cường triển khai các giải pháp, phấn đấu giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 xuống mức thấp nhất.

Tại Công văn này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, thời gian qua, bảo hiểm xã hội các tỉnh đã bám sát các chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (gọi chung là bảo hiểm xã hội).

Các giải pháp cụ thể như: ngành tuyên truyền rộng rãi về lợi ích, nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tới đơn vị sử dụng lao động và người lao động. Hằng tháng, gửi thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội tới đơn vị sử dụng lao động và người lao động để đơn vị biết và đóng đầy đủ, kịp thời. Phân công cán bộ bám sát, nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là những đơn vị có số lao động và số tiền thu lớn; chủ động phân tích dữ liệu thu để kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bất thường về số người, mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Triển khai các hoạt động kiểm tra, thanh tra đối với các đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên; báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương về tình hình đóng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp trên địa bàn để lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành nghiêm việc đóng đầy đủ, kịp thời theo quy định…

Nhờ thực hiện các giải pháp quyết liệt của toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam, cuối năm 2022, tỷ lệ chậm đóng bảo hiểm xã hội (có tính lãi) của các đơn vị tham gia chỉ chiếm 2,91% trên số phải thu. Đây là tỷ lệ chậm đóng thấp nhất từ trước đến nay.

Để bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người lao động với quyết tâm tiếp tục phấn đấu giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội xuống mức thấp nhất, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh, các đơn vị trực thuộc có liên quan tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục triển khai quyết liệt một số nội dung sau.

Đối với bảo hiểm xã hội tỉnh:

Thứ nhất, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình quản lý thu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Hằng tháng, thực hiện việc thông tin, thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội tới đơn vị sử dụng lao động và người lao động để đơn vị biết và đóng đầy đủ, kịp thời.

Trường hợp đơn vị chậm đóng từ 1 tháng đến dưới 3 tháng, thực hiện gửi thông báo đôn đốc đến đơn vị. Nếu đơn vị không đóng tiền, lập Biên bản hành vi vi phạm theo quy định.

Đối với đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên, tổ chức thanh tra chuyên ngành đột xuất, xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an lập và chuyển hồ sơ, tài liệu để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của tỉnh về tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội của các đơn vị trên địa bàn; chủ động đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ thu nợ liên ngành và xử lý nghiêm đơn vị vi phạm việc đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Lập danh sách đơn vị đã đôn đốc nộp tiền chậm đóng hoặc đã thanh tra đột xuất và vi phạm hành chính nhưng cố tình không đóng bảo hiểm xã hội để thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và Trung ương.

Thứ hai, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, đối thoại với đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp để phổ biến các quy định, chính sách mới, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Đôn đốc đơn vị đóng bảo hiểm xã hội kịp thời, không để phát sinh số tiền chậm đóng mới.

Phối hợp công đoàn cơ sở, đơn vị sử dụng lao động vận động người lao động cài đặt ứng dụng “VssID - bảo hiểm xã hội số” trên nền tảng thiết bị di động để người lao động theo dõi, giám sát quá trình đóng và quyền lợi hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Thứ ba, xây dựng kế hoạch cụ thể theo tuần, tháng đối với lãnh đạo và các phòng chức năng liên quan, giao trách nhiệm cho lãnh đạo, cán bộ chuyên quản làm việc, nắm bắt, xử lý thông tin, đôn đốc doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội kịp thời. Xem đây là tiêu chí để đánh giá, chấm điểm thi đua, khen thưởng của tập thể, cá nhân hằng quý và cả năm.

Trong trường hợp doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Khi nợ tiền bảo hiểm xã hội từ 30 ngày trở lên, thẻ bảo hiểm y tế của người lao động sẽ bị khóa. Nợ tiền bảo hiểm xã hội sẽ ảnh hưởng đến việc hưởng các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất của người lao động.

Đối với các đơn vị trực thuộc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng chỉ đạo, phân công các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng đơn vị như: Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ; Vụ Thanh tra - Kiểm tra; Trung tâm Truyền thông; Trung tâm Công nghệ thông tin; Trung tâm Chăm sóc khách hàng bảo đảm thực hiện công việc quyết liệt, hiệu quả. Cụ thể như:

Thứ nhất, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của bảo hiểm xã hội các tỉnh, hàng tháng báo cáo Tổng Giám đốc những địa phương không thực hiện tốt các quy định dẫn đến tăng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội và yêu cầu giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh trực tiếp giải trình.

Thứ hai, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, đôn đốc bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức các cuộc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội đột xuất theo quy định.

Thứ ba, tiếp tục tăng cường công tác truyền thông; phối hợp với bảo hiểm xã hội các tỉnh đăng tải thông tin của các đơn vị chậm đóng, trốn đóng, đơn vị cố tình vi phạm pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hướng dẫn bảo hiểm xã hội các tỉnh tuyên truyền pháp luật về bảo hiểm xã hội trong đó linh hoạt, đa dạng các hình thức tuyên truyền trên mạng xã hội, báo, tạp chí...

Thứ tư, hoàn thiện các chức năng phần mềm đáp ứng việc quản lý, cập nhật theo thời gian, số tiền chậm đóng và trạng thái của từng người lao động tại các đơn vị chậm đóng.

Thứ năm, tăng cường hướng dẫn và kiểm tra các địa phương thực hiện hoàn thành kế hoạch cài đặt ứng dụng “VssID - bảo hiểm xã hội số” trên nền tảng thiết bị di động cho người lao động, người dân.

Việc các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích an sinh hợp pháp, chính đáng của người lao động. Do đó, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động, với quan điểm luôn đặt quyền và lợi ích của người tham gia bảo hiểm xã hội lên hàng đầu, thời gian qua, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã luôn nỗ lực, sát sao trong chỉ đạo, điều hành và quyết liệt trong tổ chức, thực hiện các giải pháp cụ thể, phù hợp, linh hoạt.

Ngành chủ động tham mưu, đề xuất và triển khai quyết liệt các giải pháp hỗ trợ, giúp người lao động, người sử dụng lao động vượt qua đại dịch Covid-19; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Các đoàn công tác của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Tổng Giám đốc và các phó tổng giám đốc làm Trưởng đoàn đã làm việc với 63 bảo hiểm xã hội tỉnh để đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu, thu nợ, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội và công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế… để đôn đốc thu, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi của người tham gia theo quy định.

Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng có Công văn gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất các phương án giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động chưa đóng đủ tiền bảo hiểm xã hội nhằm giải quyết kịp thời quyền lợi cho người lao động, đồng thời bảo đảm ổn định tình hình an ninh, trật tự địa phương.
Việt Nam đã có gần 17,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có gần 17,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 1/2023, cả nước có gần 17,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt tỉ lệ bao phủ là 37,4% lực lượng lao động trong độ tuổi.
Quảng Nam phấn đấu giảm ít nhất 3.000 hộ nghèo trong năm 2023 Quảng Nam phấn đấu giảm ít nhất 3.000 hộ nghèo trong năm 2023
Ban chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam ngày 14/2/2023 đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-BCĐ nhằm huy động tối đa nguồn lực cho việc thực hiện các Chương trình MTQG năm 2023. Trong đó, phấn đấu giảm ít nhất 3.000 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3,0%, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm trên 6%.
Theo báo Nhân dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Điểm tựa của học sinh, sinh viên lúc ốm đau

Điểm tựa của học sinh, sinh viên lúc ốm đau

Tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT), học sinh, sinh viên không chỉ được Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng; thủ tục đăng ký đơn giản, tiện lợi mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau… Với nhiều trường hợp, BHYT không chỉ là người bạn, “điểm tựa” trong lúc khó khăn, mà còn giúp các em có cơ hội được điều trị bệnh và tiếp tục quay trở lại học tập.
Hơn 12.500 cơ sở y tế khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng CCCD gắn chip

Hơn 12.500 cơ sở y tế khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng CCCD gắn chip

Toàn quốc có 12. 569 cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng CCCD gắn chíp (đạt 98% tổng số cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc).
Đề xuất trợ cấp cho người không có lương hưu

Đề xuất trợ cấp cho người không có lương hưu

Đây là nội dung được nêu trong tờ trình dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Các tin bài khác

Bảo đảm an toàn cho trẻ em

Bảo đảm an toàn cho trẻ em

Vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại Hà Nội mới đây đã khiến nhiều phụ huynh không khỏi hoang mang, lo sợ. Dù cơ quan chức năng đã ngay lập tức vào cuộc, kẻ bắt cóc đã kịp thời bị bắt giữ nhưng với những thủ đoạn tinh vi, manh động, liều lĩnh, diễn biến phức tạp, khó lường đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong cộng đồng cũng như đặt ra những yêu cầu với cơ quan chức năng, các bậc cha mẹ, nhà trường, xã hội về những giải pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm minh loại tội phạm này.
Quảng Nam: Hơn 200 đại biểu tham gia Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS

Quảng Nam: Hơn 200 đại biểu tham gia Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS

Ngày 8/8, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam năm 2023 với hơn 200 đại biểu đến từ 7 huyện miền núi (Nam Trà My, Bắc Trà My, Nam Giang, Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Hiệp Đức) cùng tham dự.
Bảo đảm quyền con người trong các hoạt động vì cộng đồng

Bảo đảm quyền con người trong các hoạt động vì cộng đồng

Thực tế, không riêng tại Việt Nam, mặt trái của các tổ chức, hội nhóm xã hội đang là một vấn đề nóng được chính phủ nhiều quốc gia quan tâm, nhận diện khi tình trạng một số cá nhân đại diện cho các tổ chức này vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự ngày càng gia tăng và phổ biến. Bởi lẽ dù các hoạt động điều tra, xét xử đều được tiến hành minh bạch trên tinh thần thượng tôn pháp luật nhưng vẫn vấp phải sự xuyên tạc, chống đối từ các tổ chức cực đoan, tự cho mình quyền giám sát, bảo vệ nhân quyền.
Vì sao ngày càng nhiều nam giới là nạn nhân mua bán người?

Vì sao ngày càng nhiều nam giới là nạn nhân mua bán người?

Nếu giai đoạn từ năm 2018 đến hết năm 2022, mua bán người trong nội địa chiếm 34% và nạn nhân là nam giới chiếm 27% thì hiện nay, mua bán người trong nội địa và nạn nhân là nam giới đã lên đến 40%.

Đọc nhiều

Trường Tiểu học Liên Minh: Điểm sáng của ngành giáo dục TP Vĩnh Yên

Trường Tiểu học Liên Minh: Điểm sáng của ngành giáo dục TP Vĩnh Yên

Thời gian qua, thầy và trò Trường Tiểu học Liên Minh (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, gặt hái được nhiều thành tích và được đánh ...
50 năm quan hệ Việt Nam - Hà Lan: Hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực

50 năm quan hệ Việt Nam - Hà Lan: Hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực

Đây là nhận định của nhiều đại biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan diễn ra chiều 25/9 tại Cần Thơ. Lễ kỷ niệm ...
Mẫu kịch bản Trung thu cho các trường mầm non

Mẫu kịch bản Trung thu cho các trường mầm non

Kịch bản Trung thu cho các trường mầm non thường vui vẻ, tươi mới, cùng tham khảo trong bài viết này nhé.
Lữ đoàn 126 "chung tay làm sạch môi trường biển"

Lữ đoàn 126 "chung tay làm sạch môi trường biển"

Sáng ngày 24/9/2023, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 126 phối hợp với Huyện đoàn Bạch Long Vĩ tổ chức phát động Ngày chủ nhật xanh với khẩu hiệu “Chung tay làm sạch môi trường biển”.
Trao 500 phần quà cho trẻ em huyện đảo Phú Quý đón “Trăng thu Biên cương”

Trao 500 phần quà cho trẻ em huyện đảo Phú Quý đón “Trăng thu Biên cương”

500 phần quà gồm cặp sách, đồ dùng học tập, bánh kẹo, bánh trung thu, lồng đèn và các suất học bổng đã trao tặng các em thiếu nhi huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.
Lữ đoàn 126 "chung tay làm sạch môi trường biển"

Lữ đoàn 126 "chung tay làm sạch môi trường biển"

Sáng ngày 24/9/2023, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 126 phối hợp với Huyện đoàn Bạch Long Vĩ tổ chức phát động Ngày chủ nhật xanh với khẩu hiệu “Chung tay làm sạch môi trường biển”.
Tàu Cảnh sát biển Việt Nam lên đường giao lưu với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam lên đường giao lưu với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản

Ngày 24/9, tàu CSB 8004 thuộc Hải đoàn 11 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) đã rời cảng lên đường đi thăm và giao lưu với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản.
quang nam lang nghe truyen thong nhon nhip don trung thu
cau chuyen 1000 con hac giay va loi nhac nho chien tranh
cua lo trong mat mot cu dan ngoai quoc
nhung nguoi ban ukraine sri lanka hat quoc ca viet nam
infographic 10 diem den du khach viet yeu thich nhat dip quoc khanh 29
cac cua khau cho phep nguoi nuoc ngoai xuat nhap canh voi e visa
infographic viet nam la diem den than thien voi tre em
Xin chờ trong giây lát...
Câu chuyện 1000 con hạc giấy và lời nhắc nhớ chiến tranh
Nghề làm đồ chơi trung thu truyền thống
Thủy thủ New Zealand nhảy điệu Haka cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt của Việt Nam
Cửa Lò trong mắt một "cư dân ngoại quốc"
Nghệ nhân cuối cùng ở làng đồ chơi dân gian Hậu Ái
Video nhap 20230916115729
Hương cốm Hà Nội
Ca khúc “Tomodachi - Tình bạn” - Nguồn: YouTube AAB Việt Nam Official
Tổng thống Joe Biden: Chuyến thăm Việt Nam là thời khắc lịch sử
Trường chuyên biệt Tương Lai
Đối thoại nhộn nhịp giữa tháng Tám mùa Thu lịch sử
Trẻ em Sri Lanka hát Quốc ca bằng tiếng Việt
Những người bạn Ukraine hát accapella quốc ca Việt Nam
Gần 200 bạn nhỏ dự Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ bảy
Quy định về việc xin cấp lại "sổ đỏ" khi bị mất

Quy định về việc xin cấp lại "sổ đỏ" khi bị mất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất có được cấp lại không? Trình tự việc cấp lại được thực hiện như thế nào?
Du khách đến Singapore được nhập cảnh không cần hộ chiếu từ năm 2024

Du khách đến Singapore được nhập cảnh không cần hộ chiếu từ năm 2024

Từ năm 2024, sân bay Changi của Singapore sẽ triển khai thủ tục nhập cảnh tự động, cho phép hành khách rời khỏi thành phố mà không cần hộ chiếu, chỉ sử dụng dữ liệu sinh trắc học.
Bộ tem Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris sắp được phát hành

Bộ tem Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris sắp được phát hành

Thông tin từ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết, Bộ Thông tin và Truyền thông, Vietnam Post sẽ chính thức phát hành bộ tem “Kỷ niệm 50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1973-2023)” từ ngày 27/01/2023 đến ngày 31/12/2024.
Lễ khởi động dự án “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”

Lễ khởi động dự án “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”

Chiều 11/01/2023, tại Quảng trường 2/4, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn Vingroup phối hợp tổ chức Lễ Khởi động Dự án “Người dân Khánh Hoà nói tiếng Anh” với sự tham gia của hơn 2.000 học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh.
Sẵn sàng đón công dân Việt Nam từ Trung Quốc về ăn Tết

Sẵn sàng đón công dân Việt Nam từ Trung Quốc về ăn Tết

Trước động thái nới lỏng biện pháp phòng chống Covid của cơ quan chức năng Trung Quốc, UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã sẵn sàng phương án đón công dân về quê ăn Tết và du khách.
Ngày Quốc tế Phòng chống dịch bệnh 27/12: 5 nhiệm vụ ưu tiên cho ngành y tế các nước năm 2023

Ngày Quốc tế Phòng chống dịch bệnh 27/12: 5 nhiệm vụ ưu tiên cho ngành y tế các nước năm 2023

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định, đại dịch COVID-19 cũng như dịch bệnh đậu mùa khỉ toàn cầu đang trên đà suy yếu và tại Uganda đã không ghi nhận ca mắc mới bệnh Ebola nào trong thời gian qua. Do vậy, WHO hy vọng có thể tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp đối với các dịch bệnh trên vào những thời điểm khác nhau trong năm 2023.
Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Việt Nam bản lĩnh và hòa hiếu

Việt Nam bản lĩnh và hòa hiếu

Phiên bản di động