UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn số 693/UBND-KGVX, yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em.​
Điện Biên:Tuyên truyền bảo vệ quyền trẻ em Điện Biên:Tuyên truyền bảo vệ quyền trẻ em
Tăng cường thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực trẻ em Tăng cường thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực trẻ em

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, chú trọng công tác phòng, ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em trong đó có phòng - tránh đuối nước cho trẻ em và Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 17/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng-chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường hướng dẫn rèn luyện thể dục, thể thao, các hoạt động vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho trẻ em trong mùa hè; ngăn chặn, xử lý việc cung cấp, lan truyền các sản phẩm, nội dung phản cảm, có hại, tác động tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Gia Lai triển khai nhiều giải pháp bảo vệ trẻ em
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác phòng chống tai nạn, thương tích và phòng tránh đuối nước trẻ em; tăng cường phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác trên địa bàn quản lý; rà soát, phát hiện kịp thời, loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn, thương tích, đuối nước, rơi, ngã và các nguy cơ gây mất an toàn tại địa bàn; có biện pháp phòng, ngừa, cảnh giới, nhắc nhớ, khắc phục để bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ em. Đầu tư ngân sách địa phương và vận động xã hội hóa để xây dựng, bảo dưỡng cơ sở vật chất, phát triển bể bơi thông minh, bể bơi tự tạo để tổ chức các lớp dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước và phổ cập bơi an toàn cho trẻ em.

Truyền thông của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền đến từng gia đình, trường học về công tác phòng-chống tai nạn, thương tích và phòng-tránh đuổi nước trẻ em; giám sát, trông coi trẻ em trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè, các thời điểm bão, lũ, thiên tai để đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Liên hợp quốc đánh giá cao nỗ lực bảo đảm quyền con người mạnh mẽ và minh bạch của Việt Nam Liên hợp quốc đánh giá cao nỗ lực bảo đảm quyền con người mạnh mẽ và minh bạch của Việt Nam
Ra mắt website tiếp nhận các báo cáo xâm hại trẻ em trên mạng Ra mắt website tiếp nhận các báo cáo xâm hại trẻ em trên mạng
In bài viết

Truyền hình