Trong giai đoạn 2006-2021, GDP bình quân đầu người của Việt Nam theo USD giá hiện hành đã tăng gần 371% (tăng gần 5 lần). Nếu theo giá so sánh năm 2015, trong 15 năm này, GDP bình quân của Việt Nam tăng 104,4% (hơn 2 lần). Forbes nhận định, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng trưởng vô cùng ấn tượng nhất trong số tất cả các quốc gia trên thế giới. Xu hướng này phản ánh tính năng động của nền kinh tế Việt Nam và sự phát triển vượt bậc của Việt Nam trong những năm qua.
“Việt Nam là đối tác quan trọng của Hội đồng Hòa bình thế giới” “Việt Nam là đối tác quan trọng của Hội đồng Hòa bình thế giới”
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Hòa bình thế giới cần tăng cường hợp tác vì hòa bình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Hòa bình thế giới cần tăng cường hợp tác vì hòa bình
GDP bình quân đầu người Việt Nam tăng trưởng ấn tượng nhất thế giới ảnh 1
Ủy ban Hòa bình Việt Nam đóng góp thiết thực, trách nhiệm vào hòa bình thế giới Ủy ban Hòa bình Việt Nam đóng góp thiết thực, trách nhiệm vào hòa bình thế giới
Các hoạt động của Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã đóng góp chung cho công tác đối ngoại nhân dân của Việt Nam, cho việc thúc đẩy, bảo vệ hình ảnh, lợi ích quốc gia dân tộc của Việt Nam cũng như cho phong trào nhân dân khu vực và quốc tế.
Thủ tướng New Zealand: Chính sách bình đẳng giới sẽ là một phần trong việc tăng trưởng kinh tế bền vững Thủ tướng New Zealand: Chính sách bình đẳng giới sẽ là một phần trong việc tăng trưởng kinh tế bền vững
Chiều 16/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã đến dự và có bài phát biểu tại Hội nghị Phụ nữ 2022 - Women’s Summit 2022 với chủ đề “Phụ nữ thay đổi thế giới”.
In bài viết

Truyền hình