Trang chủ Việt kiều Cẩm nang về nước
00:00 | 28/01/2022 GMT+7

Đưa hơn 130.000 công dân từ hơn 60 quốc gia về nước trong năm 2021

aa
Theo Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng, dù gặp phải không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng công tác bảo hộ công dân trong năm 2021 vẫn được thực hiện thường xuyên, kịp thời.
Quy định về kinh phí bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài Quy định về kinh phí bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 110/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài, có hiệu lực thi hành từ ngày 26/1/2022.
Đóng góp của kiều bào trong công tác đối ngoại Đóng góp của kiều bào trong công tác đối ngoại
Trong thời gian qua, cộng đồng kiều bào đã và đang có những đóng góp thiết thực trong chiến lược ngoại giao của đất nước.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nêu rõ cần phải “nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân”. Nhằm cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo này của Đại hội XIII, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 cũng nhấn mạnh cần “hoàn thiện các cơ chế, chính sách để triển khai kịp thời, hiệu quả công tác bảo hộ công dân”. Năm 2021, tình hình đại dịch Covid-19 có những diễn biến khó lường, phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo hộ công dân. Thứ trưởng có thể cho biết Bộ Ngoại giao sẽ triển khai công tác bảo hộ công dân và công tác lãnh sự trong tình hình mới như thế nào để quán triệt tinh thần của Đại hội XIII?

Có thể khẳng định rằng, công tác bảo hộ công dân trong thời gian qua luôn được Bộ Ngoại giao xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thực hiện thường xuyên, kịp thời. Trong đó điểm sáng là việc tổ chức các chuyến bay hỗ trợ công dân về nước trong hai năm qua đã được thực hiện đồng bộ, nề nếp, đáp ứng tốt nhu cầu về nước của công dân, đặc biệt chú trọng sớm đưa về các trường hợp công dân dễ bị tổn thương, gặp khó khăn, bị trục xuất...

Năm 2021, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức gần 600 chuyến bay đưa hơn 130.000 công dân từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước, cách ly tại các cơ sở quân đội hoặc tại cơ sở dân sự của các địa phương; góp phần giải quyết nhu cầu về nước của công dân. Hệ thống các cơ quan đại diện (CQĐD) Việt Nam ở nước ngoài dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 nhưng luôn sẵn sàng và thường trực triển khai công tác bảo hộ công dân.

Đưa hơn 130.000 công dân từ hơn 60 quốc gia về nước trong năm 2021
Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng.

Nghị quyết của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 vừa được tổ chức vào tháng 12/2021 đã quán triệt cần “triển khai toàn diện, mạnh mẽ, kịp thời, hiệu quả công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người Việt Nam ở nước ngoài”, “chăm lo, hỗ trợ đồng bào ta, nhất là ở những địa bàn khó khăn”.

Trên cơ sở chủ trương, quan điểm chỉ đạo như trên, để tiếp tục thực hiện kịp thời và hiệu quả hơn nữa công tác bảo hộ công dân, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện sẽ phải tiếp tục nâng cao hiệu quả và khả năng sẵn sàng triển khai nhiệm vụ bảo hộ công dân ở nước ngoài. Trong đó, tôi cho rằng cần làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, dự báo, nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng chủ trương chính sách về bảo hộ công dân. Phối hợp ứng phó, xử lý tốt những vụ việc khủng hoảng về bảo hộ công dân.

Thứ hai, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả của công tác lãnh sự ở ngoài nước, công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Đáp ứng kịp thời các nhu cầu của công dân về giấy tờ, thủ tục ở nước ngoài để tạo điều kiện cho bà con có địa vị pháp lý, làm ăn sinh sống và hòa nhập với cuộc sống ở sở tại. Duy trì mối liên hệ mật thiết với công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ ba, chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngoại giao, cán bộ lãnh sự ở trong và ngoài nước có phẩm chất, năng lực vững vàng, ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức bộ máy làm công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, gồm cả các CQĐD Việt Nam ở nước ngoài theo hướng toàn diện, từng bước hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu và đòi hỏi khách quan ngày càng lớn về bảo hộ công dân.

Tháng 10 vừa qua, Bộ Ngoại giao lần đầu tiên tổ chức Hội nghị Lãnh sự danh dự (LSDD) của Việt Nam ở nước ngoài. Mạng lưới LSDD Việt Nam góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước tiếp nhận, cũng như triển khai hiệu quả công tác bảo hộ công dân. Làm thế nào để mạng lưới này có thể tiếp tục phát huy vai trò trong công tác đối ngoại, thưa Thứ trưởng?

Kể từ năm 1994 (khi ta bổ nhiệm LSDD Việt Nam đầu tiên tại Lebanon) cho tới nay, ta đã bổ nhiệm 46 LSDD Việt Nam trên toàn thế giới, trong đó có 34 LSDD đang hoạt động.

Nhìn chung, các LSDD hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, tích cực bảo hộ công dân. Các LSDD cũng giúp cung cấp thông tin cho CQĐD, công dân Việt Nam trong khu vực lãnh sự, hỗ trợ các hoạt động của CQĐD, đón và thu xếp chương trình làm việc cho các đoàn công tác của Việt Nam, quảng bá hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Đưa hơn 130.000 công dân từ hơn 60 quốc gia về nước trong năm 2021
Các đại biểu dự Hội nghị Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài ở đầu cầu Hà Nội.

Một số LSDD có nhiều thành tích đã nhận được những hình thức khen thưởng cao quý của Nhà nước ta như Huân chương hữu nghị (Tổng LSDD tại Busan, Tổng LSDD tại Gwangju (Hàn Quốc), LSDD tại Anvers, Bỉ), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Tổng LSDD tại Busan), Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao (LSDD tại Cộng hòa Côte D’Ivoire)...

Tháng 10/2021, lần đầu tiên, Bộ Ngoại giao tổ chức thành công Hội nghị LSDD Việt Nam ở nước ngoài, được các CQĐD Việt Nam ở nước ngoài, các LSDD và các bộ, ngành trong nước đánh giá cao.

Thời gian tới, để mạng lưới LSDD Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát huy vai trò của mình trong công tác đối ngoại, Bộ Ngoại giao sẽ hoàn thiện để sớm ban hành “Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống LSDD Việt Nam ở nước ngoài từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, với mục tiêu:

Thứ nhất là rà soát, đánh giá tổng thể về hệ thống LSDD Việt Nam ở nước ngoài hiện nay.

Thứ hai là phủ rộng LSDD Việt Nam trên toàn thế giới nhằm tăng cường hỗ trợ công dân Việt Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục, khoa học – công nghệ... (đặc biệt tại các địa bàn chưa có CQĐD ngoại giao, CQĐD lãnh sự chuyên nghiệp của Việt Nam).

Thứ ba là kiến nghị lộ trình cụ thể nhằm phát triển tổng thể, toàn diện hệ thống LSDD Việt Nam ở nước ngoài từ nay đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó bao gồm việc bổ nhiệm thêm các LSDD cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của các LSDD đang hoạt động.

Bên cạnh đó, việc mở rộng mạng lưới LSDD phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu đối ngoại và công tác lãnh sự đến năm 2030 và bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, ổn định, toàn diện; bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật, thông lệ quốc tế và đặc thù của từng địa bàn.

Trên cơ sở rà soát hiệu quả hoạt động của các LSDD, nhu cầu của các CQĐD ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, việc phát triển mạng lưới LSDD cần chia thành các giai đoạn với các tiêu chí cụ thể, ví dụ:

Giai đoạn 1, dự kiến bổ nhiệm LSDD tại các địa bàn: có ứng viên phù hợp, đang hoàn tất hồ sơ; có nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là về kinh tế; các nước đã mở Đại sứ quán tại Việt Nam mà ta chưa có CQĐD hoặc đang xúc tiến mở CQĐD tại Việt Nam.

Giai đoạn 2 dự kiến bổ nhiệm LSDD tại một số địa bàn tiềm năng khác, nếu có ứng viên phù hợp. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng sẽ tích cực thúc đẩy việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, hỗ trợ hoạt động của các LSDD.

- Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

7 trọng tâm trong công tác đối ngoại trong thời gian tới 7 trọng tâm trong công tác đối ngoại trong thời gian tới
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã có bài trả lời phỏng vấn nhân dịp Hội nghị đối ngoại toàn quốc.
Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân tại Myanmar Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân tại Myanmar
Ngày 9/12/2021, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi về việc triển khai công tác bảo hộ công dân, doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

120 thanh niên, sinh viên kiều bào trải nghiệm văn hóa và tìm hiểu chủ quyền biển đảo Việt Nam

120 thanh niên, sinh viên kiều bào trải nghiệm văn hóa và tìm hiểu chủ quyền biển đảo Việt Nam

Tối 16/7, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức Lễ khai mạc Trại hè Việt Nam 2024 với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”.
Kiều bào góp ý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong xuất khẩu

Kiều bào góp ý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong xuất khẩu

“Điểm hẹn kiều bào số 1” năm 2024 với nhiều tham luận của các kiều bào xoay quanh vấn đề truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để xuất khẩu.
ALOV thành lập Trung tâm xúc tiến thương mại Việt - Nhật

ALOV thành lập Trung tâm xúc tiến thương mại Việt - Nhật

Tối ngày 3/7, tại Hà Nội, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (ALOV) tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm xúc tiến thương mại Việt - Nhật và Câu lạc bộ Doanh nhân Việt - Nhật.
Nhiều hoạt động trong 6 tháng cuối năm của người Việt Nam ở nước ngoài

Nhiều hoạt động trong 6 tháng cuối năm của người Việt Nam ở nước ngoài

Từ ngày 29-2/7, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng đã tham gia nhiều hoạt động về đối ngoại và công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại TP.HCM.

Đọc nhiều

Tử vi hôm nay 12 con giáp 22/7/2024: Thân dễ gặp trục trặc trong công việc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 22/7/2024: Thân dễ gặp trục trặc trong công việc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 22/7/2024 Thân dễ gặp trục trặc trong công việc, có thể không đảm bảo được tiến độ công việc như yêu cầu.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 21/7/2024: Hợi đón nhiều cơ may ở phương diện tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 21/7/2024: Hợi đón nhiều cơ may ở phương diện tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 21/7/2024 Hợi đón nhiều cơ may ở phương diện tài lộc. Con giáp này nhanh nhạy nắm bắt thị trường và không bỏ qua những dịp để thu lợi về tay. Bản mệnh có thể sẽ thu được lợi nhuận khá lớn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 20/7, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc viếng, chia buồn sâu sắc và ghi sổ tang trước việc Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần.
Con số may mắn hôm nay 21/7/2024 12 con giáp: Mão tiền vào đầy túi

Con số may mắn hôm nay 21/7/2024 12 con giáp: Mão tiền vào đầy túi

Con số may mắn hôm nay 21/7/2024 12 con giáp sẽ bao gồm những số nào? Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây.
Đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu cá trong vùng nguy hiểm

Đảm bảo an toàn cho ngư dân và tàu cá trong vùng nguy hiểm

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai vừa có công văn số 702/ĐĐ-ƯPKP ngày 20/7/2024 gửi Sở NN&PTNT các tỉnh/TP Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định về việc đảm bảo an toàn ngư dân và tàu cá hoạt động trong vùng nguy hiểm.
Tăng cường phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Tăng cường phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Sáng 19/7/2024, tại TP Hải Phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2019 - 2024.
Việt Nam nộp đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng khu vực giữa Biển Đông

Việt Nam nộp đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng khu vực giữa Biển Đông

Sáng 17/7 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cùng Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Đại sứ Trịnh Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia làm Trưởng đoàn, đã chính thức nộp Hồ sơ đệ trình Ranh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý của Việt Nam ở Khu vực Giữa Biển Đông lên Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa Liên Hợp Quốc (CLCS).
ghi nhan dong gop cua dai su thuy dien tai viet nam cho quan he huu nghi hai nuoc
bo doi hai quan vung 5 cuu tau ca ngu dan mac can
dong dien yoga huong den mot the gioi hoa binh va huu nghi
ra mat sach uy ban viet nam doan ket va hop tac a phi my latinh nhung chang duong nhung nguoi ban
video doc dao nhung ngoi lang viet tren dat trung hoa
de nhung ky niem xua tao sinh trong hien tai va tuong lai
ho chi minh la bieu tuong cua hoa binh doc lap va tien bo xa hoi
Xin chờ trong giây lát...
Liên hoan Giai điệu hữu nghị tỉnh Đồng Nai năm 2024
Cận cảnh Kia Seltos 2024 tại đại lý
Khởi động Giải báo chí toàn quốc về văn hóa, thể thao và du lịch lần 2
Lộ diện kỳ thủ Việt Nam tranh chức vô địch Cờ Shogi Quốc tế 2024 tại Nhật Bản
UNICEF hỗ trợ người dân Sóc Trăng có nước sạch bằng năng lượng mặt trời
Ông Vi Tiêu Nghị, con trai Tướng Vi Quốc Thanh - trưởng Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc: Để những kỷ niệm xưa tạo sinh trong hiện tại và tương lai
Vietnam Cultural Show London 2024
Lão nông nhiều năm sưu tập những bức ảnh quý giá về Bác Hồ
Bác Hồ và bộ phim Những ngày tháng bên nhau
Hồ Chí Minh là biểu tượng của hòa bình, độc lập và tiến bộ xã hội
Bộ đội hải quân giúp dân chống hạn
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 2

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 2

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (21/7), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2024.
Người ra nước ngoài định cư và thôi quốc tịch Việt Nam sẽ bị thu hồi căn cước công dân

Người ra nước ngoài định cư và thôi quốc tịch Việt Nam sẽ bị thu hồi căn cước công dân

Người Việt Nam khi ra nước ngoài định cư, nếu thôi quốc tịch Việt Nam thì căn cước công dân sẽ bị thu hồi; nếu vẫn giữ quốc tịch Việt Nam thì sẽ không bị thu hồi căn cước công dân.
Từ 1/7 kiểm soát giấy tờ xe và người điều khiển qua VNeID có giá trị như kiểm tra trực tiếp

Từ 1/7 kiểm soát giấy tờ xe và người điều khiển qua VNeID có giá trị như kiểm tra trực tiếp

Thông tư Bộ Công an vừa ban hành quy định các thông tin giấy phép lái xe; giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định… đã được tích hợp, cập nhật trong căn cước điện tử, Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) sẽ có giá trị như kiểm tra giấy tờ trực tiếp.
Cấp căn cước cho người gốc Việt chưa xác định quốc tịch từ ngày 1/7

Cấp căn cước cho người gốc Việt chưa xác định quốc tịch từ ngày 1/7

Cấp căn cước cho người dưới 14 tuổi, công dân chưa đăng ký thường trú, tạm trú và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch là những điểm mới đáng chú ý của Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7.
Từ ngày 1/7, BHXH thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên VNeID

Từ ngày 1/7, BHXH thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên VNeID

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã và đang tập trung các nguồn lực, phát huy lợi thế sẵn có của ngành để sẵn sàng cho việc triển khai sử dụng thống nhất tài khoản VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/7/2024.
Thời tiết hôm nay 22/6: Nắng nóng ở miền Bắc dịu dần

Thời tiết hôm nay 22/6: Nắng nóng ở miền Bắc dịu dần

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Bắc hôm nay 22/6 tiếp tục giảm nhiệt, cao nhất phổ biến 31-34 độ.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động