Chưa có quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ thu hồi và giao 71.037m2 đất tại phường Minh Nông, TP Việt Trì cho Dự án Khu đô thị mới Tây Nam TP Việt Trì, Công ty CP đầu tư bất động sản Toàn Cầu (GP.INVEST) đã ngang nhiên thi công san lấp mặt bằng…khiến người dân bức xúc.
du an kdt moi tay nam viet tri ngang nhien san lap khi chua co quyet dinh cua ubnd tinh
Một góc diện tích đất thực hiện Dự án Khu đôi thị mới Tây Nam TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã bị san lấp (ảnh Minh Sơn chụp ngày 23/4/2019).

UBND tỉnh mới đồng ý chủ trương

Tại Quyết định số 1117/QĐ-QĐ-UBNĐ ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc chấp thuận đầu tư giai đoạn 1 dự án Khu đô thị mới Tây Nam,TP Việt Trì, cho thấy: Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần đầu tư Bất động sản Toàn Cầu. Địa điểm thực hiện dự án thuộc phường Minh Nông, TP Việt Trì. Tổng mức đầu tư dự kiến giai đoạn 1 của dự án: 1.033,723 tỷ đồng. Diện tích đất thực hiện dự án giai đoạn 1 là: 19,33ha trong tổng thể 55,173ha đã được quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500;…

Theo văn bản số 2571/TNMT-QLĐĐ ngày 12/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ, có đoạn nêu: “…Diện tích đất còn lại Trung tâm phát triển quỹ đất đang quản lý 52,49ha. Qua khảo sát hiện trạng khu đất, trong tổng số 52,49ha, có 7,1ha đất lúa đã được Công ty cổ phần Kim Đức bồi thường, giải phóng mặt bằng; 45,39ha diện tích đất còn lại chưa bồi thường giải phóng mặt bằng và hiện nay người dân đang quản lý sử dụng…”.

du an kdt moi tay nam viet tri ngang nhien san lap khi chua co quyet dinh cua ubnd tinh
Văn bản số 424/UBND-KTN ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ.

Trung tâm Phát triển quỹ "vượt mặt" Chủ tịch tỉnh?Xét đề nghị của Sở TN&MT tại văn bản số 2571/TNMT-QLĐĐ ngày 12/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ có ý kiến chỉ đạo nêu tại văn bản số 424/UBND-KTN ngày 29/01/2019 như sau: “Đối với phần diện tích 7,1 ha đất đã được Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường ứng kinh phí của Công ty cổ phần đầu tư dầu khí Toàn Cầu để chi trả cho Công ty cổ phần Kim Đức (theo Biên bản làm việc giữa các bên lập ngày 26/12/2018 gửi kèm theo): Đồng ý chủ trương cho Trung tâm phát triển quỹ đất lập hồ sơ thu hồi, giao đất cho Công ty cổ phần đầu tư Dầu khí Toàn Cầu thực hiện dự án Khu đô thị mới Tây Nam, thành phố Việt Trì theo tiến độ dự án đã được phê duyệt”.

Điều lạ, ngày 29/01/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mới “Đồng ý chủ trương", ngay sau đó mấy ngày, Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ đã lập Biên bản bàn giao ranh giới đất cho Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Toàn Cầu (“GP.INVEST”).

du an kdt moi tay nam viet tri ngang nhien san lap khi chua co quyet dinh cua ubnd tinh
Biên bản bàn giao ranh giới đất lập ngày 01/02/2019 (trang 1).

Theo Biên bản bàn giao ranh giới đất lập ngày 01/02/2019 giữa bên giao (bên A) là Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ với bên nhận (bên B) là Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Toàn Cầu, có đoạn ghi: “Bên A giao cho bên B: 543 thửa đất của 222 hộ dân có tổng diện tích 71.037 m2 tại phường Minh Nông, TP Việt Trì… Bên B có trách nhiệm quản lý diện tích đất được bàn giao, sử dụng đất đúng mục đích theo quy hoạch đã được phê duyệt".

Làm việc với PV ngày 5/6/2019 liên quan đến tại thời điểm bàn giao ranh giới đất nêu trên có quyết định thu hồi và giao đất của UBND tỉnh Phú Thọ không? Ông Nguyễn Văn Bằng – Chủ tịch UBND phường Minh Nông, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, cho biết: Tại thời điểm ký Biên bản bàn giao ranh giới đất lập ngày 01/02/2019 giữa Trung tâm phát triển quỹ đất – Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ với Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Toàn Cầu, UBND phường Minh Nông không nhận được quyết định của UBND tỉnh thu hồi 7,1 ha đất do Trung tâm phát triển quỹ đất đang quản lý để giao cho Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Toàn Cầu.

“Tại thời điểm đấy là không có quyết định thu hồi, giao đất. Đến nay, Uỷ ban Nhân dân phường không nhận được quyết định của Uỷ ban Nhân dân tỉnh thu hồi và giao 7,1ha đất cho Công ty Toàn Cầu”, Chủ tịch UBND phường Minh Nông Nguyễn Văn Bằng nhấn mạnh với báo Thời Đại.

du an kdt moi tay nam viet tri ngang nhien san lap khi chua co quyet dinh cua ubnd tinh
Biên bản bàn giao ranh giới đất lập ngày 01/02/2019 (trang 2).

Ngày 7/6/2019 làm việc với PV, ông Ngô Tiến Đức – Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ thừa nhận: Tại thời điểm lập Biên bản bàn giao ranh giới đất ngày 1/2/2019 cho Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Toàn Cầu thì UBND tỉnh Phú Thọ chưa có Quyết định thu hồi và giao phần diện tích 7,1 ha đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng, Uỷ ban tỉnh chỉ mới đồng ý chủ trương cho lập hồ sơ thu hồi và giao diện tích đất này.

“Quyết định của Uỷ ban tỉnh thu hồi 7,1 ha đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng do Trung tâm phát triển quỹ đất đang quản lý để giao cho Công ty Toàn Cầu chưa có”, ông Ngô Tiến Đức – Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ nói.

Khi PV hỏi, việc UBND tỉnh Phú Thọ chưa có quyết định thu hồi và giao 7,1 ha đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng, mà Trung tâm phát triển quỹ đất lập Biên bản bàn giao ranh giới đất có đúng quy định không?. Ông Ngô Tiến Đức – Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ không trả lời đúng hay sai mà nói: “Anh cho là thực tiễn phải làm, khi mà người ta hoàn thành việc bồi thường rồi thì mình phải giao cho người ta tự quản lý trong biên bản là như vậy”.

du an kdt moi tay nam viet tri ngang nhien san lap khi chua co quyet dinh cua ubnd tinh
Một góc diện tích đất thực hiện Dự án Khu đôi thị mới Tây Nam TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã bị san lấp (ảnh Minh Sơn chụp ngày 10/5/2019).

Ngày 12/6/2019 làm việc với PV, ông Phạm Văn Luật – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở TN&MT tỉnh Phú Thọ khẳng định: Đến nay, Chi cục Quản lý đất Đai chưa nhận được Quyết định của UBND tỉnh Phú Thọ thu hồi 71.037,0m2 (543 thửa đất của 222 hộ dân tại phường Minh Nông, diện tích đất đã được Công ty cổ phần Kim Đức đã bồi thường, giải phóng mặt bằng) do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ quản lý để giao cho Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Toàn Cầu.
“Khi đơn vị triển khai thực hiện, họ phải làm đúng theo mục đích sử dụng đất; có nghĩa, đơn vị phải có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất, vì hiện tại chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất mà đơn vị sử dụng vào là sai, vẫn đang là đất không để cho đơn vị xây dựng”, ông Ngô Tiến Đức giải thích.

“Uỷ ban tỉnh chưa có Quyết định thu hồi 7,1 ha đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng do Trung tâm phát triển quỹ đất đang quản lý để giao cho Công ty Toàn Cầu. Uỷ ban tỉnh mới có chủ trương đồng ý cho lập hồ sơ thu hồi, giao đất... Hện nay, Chi cục chưa nhận được hồ sơ thu hồi, giao diện tích đất này”, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Phạm Văn Luật nhấn mạnh.

du an kdt moi tay nam viet tri ngang nhien san lap khi chua co quyet dinh cua ubnd tinh
Thông báo số 13/TB-BĐSTC-BQLDAVT ngày 13/3/2019 của Ban Quản lý dự án Tây Nam TP Việt Trì thuộc Công ty cổ phần bất động sản Toàn Cầu.

Trong khi UBND tỉnh Phú Thọ chưa có Quyết định thu hồi và giao phần diện tích 7,1 ha đất đã bồi thường, giải phóng mặt bằng; Ban Quản lý dự án Tây Nam TP Việt Trì thuộc Công ty cổ phần bất động sản Toàn Cầu đã ban hành thông báo số 13/TB-BĐSTC-BQLDAVT ngày 13/3/2019 về việc thi công giai đoạn 1 Dự án Khu đô thị mới Tây Nam TP Việt Trì, triển khai thi công san lấp mặt bằng.Dân phản đối, UBND TP Việt Trì “cấm” san lấp mặt bằng

Khi chủ đầu tư thi công giai đoạn 1 Dự án Khu đô thị mới Tây Nam TP Việt Trì, một số hộ dân phường Minh Nông đã phản ánh đến UBND TP Việt Trì việc san lấp mặt bằng của Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Toàn Cầu khi chưa có Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất của UBND tỉnh Phú Thọ.

du an kdt moi tay nam viet tri ngang nhien san lap khi chua co quyet dinh cua ubnd tinh
Văn bản số 963/UBND-TNMT ngày 24/4/2019 của UBND TP Việt Trì.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh nêu trên của công dân, Chủ tịch UBND TP Việt Trì đã có văn bản số 963/UBND-TNMT ngày 24/4/2019 giao Chủ tịch UBND phường Minh Nông: “Kiểm tra, yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Toàn Cầu không được tự ý san lấp mặt bằng khi chưa có Quyết định thu hồi, giao đất của cấp có thẩm quyền phê duyệt theo văn bản số 424/UBND-KTN ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ…”.

Tiếp đến, ngày 17/6/2019, UBND TP Việt Trì có văn bản số 1477/UBND-TNMT giải quyết kiến nghị của công dân, Chủ tịch UBND TP Việt Trì có ý kiến: “…Đối với phần diện tích Chủ đầu tư đã thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ cho các hộ nhưng chưa được UBND tỉnh Phú Thọ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng và giao đất để thực hiện dự án. Yêu cầu Công ty cổ phần bất động sản Toàn Cầu không được tự ý triển khai thi công san lấp mặt bằng trên phần diện tích đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng”.

du an kdt moi tay nam viet tri ngang nhien san lap khi chua co quyet dinh cua ubnd tinh

du an kdt moi tay nam viet tri ngang nhien san lap khi chua co quyet dinh cua ubnd tinh

*Báo Thời Đại sẽ tiếp tục thông tin sự việc GP.INVEST ngang nhiên san lấp mặt bằng tại dự án Khu đô thị Tây Nam Việt Trì.

du an kdt moi tay nam viet tri ngang nhien san lap khi chua co quyet dinh cua ubnd tinh
Ngày 10/5/2019 nhiều người dân phản đối việc ô tô chở đất đến dự án (ảnh Minh Sơn).
In bài viết

Truyền hình