Sáng 10/12, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra số 142 cùng các thành viên Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về công tác triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng và Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các đại biểu làm rõ những kết quả đã đạt được, những điểm còn tồn tại, hạn chế, qua đó phân tích các nguyên nhân và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới. Ảnh: VGP

Làm việc với đoàn kiểm tra về phía Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên có đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên; đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.

Thực hiện Quyết định số 142 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Đoàn kiểm tra số 142 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tiến hành kiểm tra đối với Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Khái nhấn mạnh, kể từ khi thành lập đến nay, công tác xây dựng đảng luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo, xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ này, Ban Bí thư đã thành lập 5 đoàn công tác để kiểm tra 10 tổ chức đảng Trung ương và địa phương. Trong đó, Đoàn kiểm tra số 142 được giao trách nhiệm kiểm tra Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên. Ngày 7/12 vừa qua, Đoàn kiểm tra đã làm việc với Đảng bộ, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính.

Việc kiểm tra là công việc thường xuyên của Đảng. Do điều kiện dịch bệnh phức tạp, việc kiểm tra không tiến hành được như theo thông lệ. Theo đó, Đoàn đã xây dựng đề cương, chương trình, đề nghị các đồng chí tự kiểm tra và gửi báo cáo, hồ sơ tài liệu cho đoàn.

Phó Thủ tướng đánh giá cao Phú Yên đã xây dựng báo cáo, gửi hồ sơ rất đầy đủ, trách nhiệm,... Trên cơ sở tài liệu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên cung cấp và các hồ sơ, tài liệu liên quan, các thành viên trong Đoàn đã xem xét kỹ lưỡng, dự thảo báo cáo kiểm tra và gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên nghiên cứu. Cuộc họp hôm nay là để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên cho ý kiến để đoàn tổng hợp lại, hoàn thiện báo cáo trình cấp có thẩm quyền.

Phó Thủ tướng đề nghị các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên phát biểu thảo luận thẳng thắn, có trọng tâm, trọng điểm, đánh giá làm rõ những kết quả đã đạt được, những điểm còn tồn tại, hạn chế, qua đó phân tích các nguyên nhân và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng đảng trong thời gian tới.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, vất vả, mất mát của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên do dịch bệnh COVID-19 và đợt lũ lụt vừa qua gây ra; đánh giá cao những nỗ lực của địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh, cũng như trong ứng phó thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân; đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên
Tỉnh ủy Phú Yên xác định việc thực hiện Nghị quyết về chỉnh đốn đảng không chỉ nhằm ngăn chặn đẩy lùi mà còn phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những sai phạm, nhằm xây dựng cấp ủy thực sự đoàn kết, thực sự vững mạnh. Ảnh: VGP/Trần Mạnh

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã báo cáo về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định 08-QĐi/TW trong toàn Đảng bộ.

Với vai trò là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên xác định việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định 08-QĐi/TW và gần đây nhất là Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi nhằm xây dựng Đảng bộ tỉnh Phú Yên khoá XVII trong sạch, vững mạnh, đủ sức, đủ tầm lãnh đạo tỉnh Phú Yên phát triển nhanh và bền vững.

Thực tiễn đến nay cho thấy, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định 08-QĐi/TW trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, được toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được nâng cao.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tỉnh ủy Phú Yên đã ban hành 14 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết về công tác xây dựng đảng, cũng như lồng ghép các nội dung về xây dựng đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, việc tổ chức triển khai thực hiện, công tác kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quan tâm và lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, nhất là việc phát huy vai trò của nhân dân và các tổ chức trong hệ thống chính trị vào việc kiểm tra, giám sát, đồng hành cùng cấp ủy, nhờ đó Phú Yên đã đạt được những kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, các thành viên của Đoàn Kiểm tra đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của Phú Yên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định 08-QĐi/TW.

Bên cạnh các kết quả tích tực, Đoàn Kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế mà Phú Yên cần tiếp tục khắc phục, cải thiện trong thời gian tới; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, đề ra giải pháp thích hợp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với tinh thần không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi mà còn chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh để tiếp tục xây dựng Đảng bộ tỉnh thật sự đoàn kết, thật sự vững mạnh, đủ sức đủ tầm để lãnh đạo thành công nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa Phú Yên ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Lê Minh Khái cũng lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên cần chú ý công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai ở các cấp uỷ Đảng, kịp thời báo cáo Trung ương những khó khăn, vướng mắc phát sinh và chủ động thông tin, tuyên truyền các kết quả đạt được để nhân dân cùng biết, cùng giám sát và đồng hành cùng Đảng bộ; đề nghị bộ phận dự thảo tiếp thu, tổng hợp để hoàn thiện báo cáo, trình các cấp có thẩm quyền.

* Chiều cùng ngày, chia sẻ với những thiệt hại do lũ lụt tại Phú Yên, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã thăm, động viên, tặng quà cho 100 hộ gia đình bị thiệt hại nặng do lũ lụt trên địa bàn huyện Phú Hòa.

Việt Nam - Lào đẩy mạnh hợp tác giữa hai Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Việt Nam - Lào đẩy mạnh hợp tác giữa hai Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng
Ngày 8/12, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã hội đàm trực tuyến với đồng chí Khamphan Phomathat, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Thanh tra Nhà nước, Trưởng Ban phòng, chống tham nhũng Trung ương Lào.
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp Thủ tướng chỉ đạo tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành và sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu, nhất là phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản, của tổ chức tín dụng có liên quan đến doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, các doanh nghiệp phát hành không có tài sản bảo đảm…
Ban Nội chính Trung ương, TAND tối cao, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ bổ nhiệm nhân sự mới Ban Nội chính Trung ương, TAND tối cao, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ bổ nhiệm nhân sự mới
Ban Nội chính Trung ương, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ cho một số nhân sự, lãnh đạo mới.
In bài viết

Truyền hình