Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định: Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 tất cả các ngành của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đã được công bố ngày 5/10.
Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt chính thức năm 2020 Điểm chuẩn Đại học Đà Lạt chính thức năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Y Khoa Vinh chính thức năm 2020 Điểm chuẩn Đại học Y Khoa Vinh chính thức năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định chính thức năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định năm 2020 vừa chính thức được công bố. Ảnh minh họa

Cụ thể như sau:

Điểm trúng tuyển

Tổng điểm các bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển và điểm ưu tiên đạt:

+ Từ 18,50 điểm trở lên đối với đại học sư phạm kỹ thuật (cấp bằng cử nhân và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, người học không phải đóng học phí).

+ Từ 14,00 điểm trở lên đối với đại học công nghệ kỹ thuật, kinh tế.

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân chính thức năm 2020 Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát Nhân dân chính thức năm 2020
Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân chính thức năm 2020 Điểm chuẩn Học viện An ninh Nhân dân chính thức năm 2020
In bài viết

Truyền hình