Điểm sàn Học viện Tài chính xét tuyển năm 2020: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trường Học Viện Tài Chính năm 2020 từng ngành đã được công bố.
Điểm sàn Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội xét tuyển năm 2020 Điểm sàn Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội xét tuyển năm 2020
Điểm sàn Đại học Luật Hà Nội xét tuyển năm 2020 Điểm sàn Đại học Luật Hà Nội xét tuyển năm 2020
diem san hoc vien tai chinh xet tuyen nam 2020
Học viện Tài chính vừa công bố điêm sàn xét tuyển năm 2020. Ảnh minh họa

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT của trường Học viện Tài Chính năm 2020 cụ thể như sau:

Điểm xét tuyển của thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT năm 2020 vào từng ngành của Học viện Tài chính có tổng điểm 3 môn thi thuộc 1 trong các tổ hợp ĐKXT (đã cộng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng) là từ 17 điểm trở lên đối với chương trình chuẩn và từ 18 điểm trở lên đối với chương trình chất lượng cao theo từng mã xét tuyển. Ngoài ra, không có môn thi trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống.

Xem thêm thông tin Ngành xét tuyển Học viện Tài Chính năm 2020

TT

Mã xét tuyển

Tên ngành/chuyên ngành

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Chương trình chất lượng cao

500

(Điểm môn chính tiếng Anh nhân đôi đối với diện xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2020)

1

7340201C06

Tài chính - Ngân hàng

Hải quan và Logistics

A01; D01; D07

50

2

7340201C09

Phân tích tài chính

A01; D01; D07

50

3

7340201C11

Tài chính doanh nghiệp

A01; D01; D07

150

4

7340301C21

Kế toán

Kế toán doanh nghiệp

A01; D01; D07

150

5

7340301C22

Kiểm toán

A01; D01; D07

100

Chương trình chuẩn

3700

(Ngành Ngôn ngữ Anh điểm môn chính tiếng Anh nhân đôi đối với diện xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2020)

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

A01; D01; D07

200

2

7310101

Kinh tế

A01; D01; D07

270

3

7340101

Quản trị kinh doanh

A00; A01; D01; D07

270

4

7340201

Tài chính - Ngân hàng

A00; A01; D07

1240

5

7340201D

Tài chính - Ngân hàng

D01

500

6

7340301

Kế toán

A00; A01; D07

800

7

7340301D

Kế toán

D01

300

8

7340405

Hệ thống thông tin quản lý

A00; A01, D01; D07

Điểm sàn ĐH Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020 Điểm sàn ĐH Kinh Tế - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2020
Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TP HCM năm 2020 (dự kiến) Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TP HCM năm 2020 (dự kiến)
In bài viết

Truyền hình