Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc đại lục tính đến nay là 81.394, trong đó số người chết là 3.295.

Truyền hình