Thông tin Đại sứ quán Nga tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Nga tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng là các cơ quan đại diện của quốc gia này tại Việt Nam, bao gồm địa chỉ, email, số điện thoại và trang web...
dia chi dai su quan nga tai viet nam Địa chỉ Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam
dia chi dai su quan nga tai viet nam Thông tin về Đại sứ quán Việt Nam tại Anh
dia chi dai su quan nga tai viet nam Địa chỉ Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
dia chi dai su quan nga tai viet nam
Đại sứ quán Nga tại Việt Nam. (Ảnh: Visabaongoc)

Liên Xô (Liên bang Nga) là một trong những nước đầu tiên trên thế giới công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, đặt nền móng cho tình hữu nghị bền chặt và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước sau này. Lịch sử cho thấy mối quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây, và với Liên bang Nga ngày nay luôn nồng ấm, tin cậy, vượt qua mọi thử thách của thời gian và sự biến động của lịch sử.

Thông tin Đại sứ quán Nga tại Việt Nam

Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam

Địa chỉ: Số 191 Đường La Thành, Hà Nội, mã bưu chính 10298

Điện thoại: (+84 24) 383-369-91, (+84 24) 383-369-92

E-mail: rusemb.vietnam@mid.ru

Phòng lãnh sự Đại sứ quán Nga

Địa chỉ: Số 191 Đường La Thành, Hà Nội, mã bưu chính 10298

Điện thoại: (+84 24) 383-369-96

Fax: (+84 24) 383-369-96

Email: kons_hanoi@inbox.ru

Cơ quan Tuỳ viên quốc phòng thuộc Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam

Địa chỉ: Số 191 Đường La Thành, Hà Nội, mã bưu chính 10298

Điện thoại: (+84 24) 383-369-91/92

Fax: (+84 24) 383-369-95

Email: hanoi-mil@mid

Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 22 Phố Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoai: + 84 236 382-23-80

Fax: +84 236 381-85-27

Email: rusconsdanang@mid.ru

Website: www.rusconsdanang.mid.ru

Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 40 Phố Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Hồ Chí Minh

Điện thoai: + 84 2839 30-39-36

Fax: +84 2839 30-39-37

Email: cgrushcm@yandex.ru

Website: www.rusconshcm.mid.ru

In bài viết

Truyền hình