Ngày 28/3, Hội thảo quốc tế “Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, Hoà bình và An ninh: Kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị đối với Việt Nam” thảo luận về các mô hình mang lại tác động cao trong Kế hoạch hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh đã được Bộ Ngoại giao phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức tại Hà Nội.

Chăm lo tốt nhất cho phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi Covid-19 Chăm lo tốt nhất cho phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi Covid-19
Phụ nữ Việt Nam thể hiện vai trò quan trọng trong hòa bình và phát triển Phụ nữ Việt Nam thể hiện vai trò quan trọng trong hòa bình và phát triển
Hội thảo quốc tế hôm nay đã quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Phụ nữ, Hòa bình và An ninh và hơn 100 đại biểu tới từ Quốc hội, các bộ, ngành Chính phủ Việt Nam, các cơ quan Liên Hợp Quốc và các tổ chức khác, dưới hình thức ngoại tuyến và trực tuyến.
Hội thảo quốc tế quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Phụ nữ, Hòa bình và An ninh và hơn 100 đại biểu tới từ Quốc hội, các bộ, ngành Chính phủ Việt Nam, các cơ quan Liên Hợp Quốc và các tổ chức khác, dưới hình thức ngoại tuyến và trực tuyến.

Bằng cách xem xét sáu mô hình kế hoạch hành động quốc gia khác nhau từ Canada, Na Uy, Sudan, Uganda, Indonesia và Thái Lan, Hội thảo đã nâng cao nhận thức của các bên liên quan phía Việt Nam về tầm quan trọng chiến lược của việc cần có một kế hoạch hành động rõ ràng về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh.

Thông qua việc chia sẻ các thông lệ quốc tế tốt về triển khai Kế hoạch hành động quốc gia và các quy trình ra quyết định liên quan, hội thảo cũng kêu gọi sự hợp tác cấp bộ giữa các cơ quan Chính phủ về xây dựng một lộ trình Kế hoạch hành động quốc gia thể hiện rõ tầm nhìn và hoài bão của Việt Nam nhằm thúc đẩy Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh. Việc xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh được chuẩn bị nguồn lực tốt là một điều khoản thiết yếu trong Cam kết hành động Hà Nội, là văn kiện kết quả của Hội nghị toàn cầu về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 12 năm 2020.

Ông Đỗ Hùng Việt, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam phát biểu khai mạc.
Ông Đỗ Hùng Việt, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Hùng Việt, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh các kế hoạch hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh sẽ giúp kết nối, định hướng và điều phối các nỗ lực ở cấp quốc gia với mục tiêu đẩy mạnh vai trò của phụ nữ và trẻ em gái trong các tiến trình hòa bình. Ông khẳng định việc nghiên cứu các kế hoạch này sẽ mở ra một hướng đi mới nhằm tiếp tục các sáng kiến ​​của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời phát huy vai trò tích cực, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong lĩnh vực bình đẳng giới nói chung và Phụ nữ, Hòa bình và An ninh nói riêng.

Kế hoạch hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh là một công cụ mạnh mẽ và bổ sung cho những nỗ lực hiện có của Chính phủ nhằm tăng cường bảo vệ và trao quyền cho phụ nữ. Kế hoạch Hành động quốc gia nâng cao sự chú ý và hành động đối với nhiều nhu cầu an ninh mà phụ nữ phải đối mặt tại Việt Nam, bao gồm đối phó với các mối đe dọa đang nổi lên như đại dịch COVID-19, vốn đã làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng giới đã tồn tại từ trước ở nhiều quốc gia.

Bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.
Bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam cho biết kế hoạch hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh sẽ cho phép Chính phủ Việt Nam phản ánh những nỗ lực hiện có về bình đẳng giới và Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh, xác định các ưu tiên và cơ hội trong tương lai, đồng thời đảm bảo tính nhất quán chính sách. Kế hoạch này cũng sẽ giúp tạo ra sự hiệp lực giữa các chiến lược quốc gia như là Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững. UN Women cùng với các cơ quan khác của Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ đầy đủ cho Chính phủ Việt Nam và các bên liên quan trong nhiệm vụ.

Hội thảo được thực hiện trong khuôn khổ dự án khu vực của UN Women “Trao quyền cho phụ nữ vì hòa bình bền vững: Phòng ngừa bạo lực và thúc đẩy gắn kết xã hội trong ASEAN” do Chính phủ Canada và Hàn Quốc tài trợ. Hội thảo của ngày hôm nay cũng đã nhận được sự hỗ trợ tài chính từ phía Chính phủ Úc và Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Hà Nội.

World Vision Việt Nam nâng cao năng lực bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái của cộng đồng World Vision Việt Nam nâng cao năng lực bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái của cộng đồng
Việt Nam sẽ mang đến tương lai xanh, an toàn bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái Việt Nam sẽ mang đến tương lai xanh, an toàn bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái
In bài viết

Truyền hình