Thực hiện công tác tuyên truyền Luật Cảnh sát biển và các qui định về chống IUU cho cán bộ, công chức và ngư dân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật CSBVN cho đội ngũ cán bộ cơ sở trên địa bàn thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 22/7, Hải đội 102/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển và các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định cho đội ngũ cán bộ cơ sở trên địa bàn thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại chương trình, báo cáo viên của Hải đội 102 đã tuyên truyền về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng trong quản lý, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và các điều ước quốc tế về biển mà Việt Nam là thành viên; Luật Cảnh sát biển Việt Nam trong đó tập trung vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Biên phòng Việt Nam…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Cảnh sát biển đến ngư dân Hà Tĩnh
Cán bộ Hải đội 102 phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân

Các qui định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định; các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của EC về chống IUU gắn với việc nâng cao cảnh giác, xây dựng thế trận lòng dân trên biển vững chắc, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thông qua buổi tuyên truyền đã giúp cho đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên cơ sở và ngư dân nâng cao kiến thức pháp luật và trách nhiệm trong việc phối hợp cùng Lực lượng Cảnh sát biển xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biển, đảo của Tổ quốc.

Trong Luật cảnh sát Biển Việt Nam có Điều 8: Nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam:

1. Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để đề xuất chủ trương,

giải pháp, phương án bảo vệ an ninh quốc gia và thực thi pháp luật trên biển; nghiên

cứu, phân tích, dự báo, tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, pháp

luật về bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh quốc gia

trong vùng biển Việt Nam, bảo đảm trật tự, an toàn và đấu tranh phòng, chống tội

phạm, vi phạm pháp luật trên biển.

2. Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh, lợi ích quốc

gia, dân tộc; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; bảo vệ tài sản, quyền và lợi ích hợp

pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên biển.

3. Đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, an

toàn trên biển; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và tham gia khắc phục sự cố môi trường

biển.

4. Tham gia xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và xử lý các tình huống quốc

phòng, an ninh trên biển.

5. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

6. Tiếp nhận, sử dụng nhân lực, tàu thuyền và phương tiện, thiết bị kỹ thuật dân sự

được huy động tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia

trong vùng biển Việt Nam.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế trên cơ sở điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội

chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế có liên quan đến chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam.

Công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến trong chấp hành pháp luật trên biển

Công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến trong chấp hành pháp luật trên biển

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 3 năm (2019 – 2021) thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019 - 2023” diễn ra hồi tháng 5, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển cho biết: Với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam đã tạo sự chuyển biến tích cực trong chấp hành pháp luật trên biển, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Cảnh sát biển đến ngư dân Hà Tĩnh
Quang cảnh buổi tuyên truyền

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai khẳng định: Đề án luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các ban, bộ ngành Trung ương. Đề án đã góp phần nâng cao một bước về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đặc biệt trong xây dựng, bảo vệ an ninh chủ quyền, trật tự an toàn biển đảo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bảo vệ tài nguyên, môi trường biển; động viên ngư dân hăng hái vươn khơi, bám biển, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đồng thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị về biển, đảo Việt Nam.

Kết quả nổi bật trong công tác phối hợp tuyên truyền là Bộ Tư lệnh CSB đã tham mưu với Bộ Quốc phòng và chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt Hội nghị tập huấn Luật CSB Việt Nam cấp toàn quốc, làm cơ sở để thống nhất nội dung, phương pháp tuyên truyền trên phạm vi cả nước. Đồng thời, Bộ tư lệnh CSB chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh 86; Vụ Pháp chế/Bộ Quốc phòng; Bộ Thông tin và Truyền thông; Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội cùng các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật CSB Việt Nam”.

Cùng với đó, Bộ Tư lệnh CSB và các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với hơn 30 cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương, các nền tảng mạng xã hội, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các ban, ngành, địa phương... tổ chức mở mới nhiều chuyên trang, chuyên mục, xây dựng nhiều chương trình, tăng thời lượng phát sóng, đăng tải kịp thời hơn 2.000 tin, bài; hơn 40 phóng sự, phim tài liệu, gần 300 video clip, chương trình phát thanh để tuyên truyền, phổ biến Luật CSB Việt Nam và kết quả triển khai thi hành luật, kết quả thực hiện đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở...

“Hiện các quy định của luật từng bước ăn sâu, bén rễ trong đời sống xã hội, tạo chuyển biến tích cực trong chấp hành pháp luật trên biển; nâng cao một bước về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; làm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CSB, từ đó tích cực chung sức, đồng lòng cùng CSB và các lực lượng chức năng trên biển thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biển, đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn cho các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, Chính ủy CSB khẳng định.

Theo Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, năm 2022 và những năm tiếp theo, các nhiệm vụ giải pháp cơ bản sẽ được thống nhất nhằm triển khai hiệu quả hơn nữa Đề án; đồng thời có những kiến nghị, đề xuất cụ thể, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến cho các bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tầng lớp nhân dân ở 28 tỉnh, thành phố có biển; các lực lượng chức năng thuộc ban, bộ, ngành, đơn vị, lực lượng vũ trang có liên quan; tăng cường cơ chế phối hợp, việc phân công giao nhiệm vụ cho cơ quan chủ trì tham mưu đề xuất và xác định trách nhiệm triển khai Đề án ở cấp địa phương; nâng cao hiệu quả tuyên truyền đối với ngư dân trực tiếp khai thác trên biển bởi họ thường xuyên đi biển dài ngày, phân tán, hạn chế về tiếp cận thông tin, truyền thông; chủ động hơn nữa việc xây dựng kế hoạch triền khai cụ thể dự toán kinh phí...

Văn Cường

In bài viết

Truyền hình