Gợi ý đáp án, đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 với 24 mã đề, gồm: 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 123 124 được cập nhật liên tục.
Nhiều thí sinh Nhiều thí sinh 'trúng tủ' đề thi Ngữ Văn - 'Đất nước'
Thi THPT Quốc gia 2020: Các mốc thời gian thí sinh cần nắm rõ trong ngày thi đầu tiên 9/8/2020 Thi THPT Quốc gia 2020: Các mốc thời gian thí sinh cần nắm rõ trong ngày thi đầu tiên 9/8/2020

Đáp án tất cả các mã đề môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra chiều nay 9/8 sẽ được cập nhật sớm nhất để thí sinh và phụ huynh tham khảo từ đó có thể tự dự đoán điểm thi.

Chiều nay (9/8), gần 900.000 thí sinh cả nước sẽ bước vào bài thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020. Theo các phân tích, dự đoán trước đó của các nhà chuyên môn, cấu trúc ra đề được giữ ổn định như năm ngoái với hình thức thi là trắc nghiệm, thí sinh sẽ trả lời đáp án đề thi trong phiếu trả lời trắc nghiệm được giám thị phát. Sẽ có 24 mã đề thi cho 24 thí sinh trong phòng thi.

5719 1171345442980702581730638759896199937137989n 1596933278433459462770 crop 1596933284854193753288

Thời gian làm bài môn Toán là 90 phút, thí sinh phải hoàn thành 50 câu hỏi ở nhiều dạng khác nhau theo mức độ từ dễ đến khó.

Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 sẽ đánh giá tổng quan kiến thức của thí sinh ở 3 phần là Đại số - Lượng giác - Hình học với phần lớn nội dung thi rơi vào chương trình lớp 12.

Tạp chí Thời Đại sẽ cập nhật sớm nhất Gợi ý đáp án đề thi môn Toán trong chiều ngày 9/8.

Gợi ý đáp án đề thi môn Toán được Hệ thống Giáo dục HOCMAI; Ban chuyên môn Tuyensinh247 thực hiện)

- Xem chi tiết đề thi và gợi ý đáp án môn Toán mã đề 101

dap an de thi mon toan ky thi tot nghiep thpt quoc gia 2020
Gợi ý đáp án mã đề 101 (chưa phải đáp án chính thức)

- Xem chi tiết đề thi và gợi ý đáp án môn Toán mã đề 102

dap an de thi mon toan ky thi tot nghiep thpt quoc gia 2020
Gợi ý đáp án mã đề 102 (chưa phải đáp án chính thức)

- Xem chi tiết đề thi và gợi ý đáp án môn Toán mã đề 103

dap an de thi mon toan ky thi tot nghiep thpt quoc gia 2020
Gợi ý đáp án mã đề 103 (chưa phải đáp án chính thức)

- Xem chi tiết đề thi và gợi ý đáp án môn Toán mã đề 104

dap an de thi mon toan ky thi tot nghiep thpt quoc gia 2020
Gợi ý đáp án mã đề 104 (chưa phải đáp án chính thức)

- Xem chi tiết đề thi và gợi ý đáp án môn Toán mã đề 105

dap an de thi mon toan ky thi tot nghiep thpt quoc gia 2020
Gợi ý đáp án mã đề 105 (chưa phải đáp án chính thức)

- Xem chi tiết đề thi và gợi ý đáp án môn Toán mã đề 106

dap an de thi mon toan ky thi tot nghiep thpt quoc gia 2020
Gợi ý đáp án mã đề 106 (chưa phải đáp án chính thức)

- Xem chi tiết đề thi và gợi ý đáp án môn Toán mã đề 107

dap an de thi mon toan ky thi tot nghiep thpt quoc gia 2020
Gợi ý đáp án mã đề 107 (chưa phải đáp án chính thức)

- Xem chi tiết đề thi và gợi ý đáp án môn Toán mã đề 108

dap an de thi mon toan ky thi tot nghiep thpt quoc gia 2020
Gợi ý đáp án mã đề 108 (chưa phải đáp án chính thức)

- Xem chi tiết đề thi và gợi ý đáp án môn Toán mã đề 109

dap an de thi mon toan ky thi tot nghiep thpt quoc gia 2020
Gợi ý đáp án mã đề 109 (chưa phải đáp án chính thức)

- Xem chi tiết đề thi và gợi ý đáp án môn Toán mã đề 110

dap an de thi mon toan ky thi tot nghiep thpt quoc gia 2020
Gợi ý đáp án mã đề 110 (chưa phải đáp án chính thức)

- Xem chi tiết đề thi và gợi ý đáp án môn Toán mã đề 111

dap an de thi mon toan ky thi tot nghiep thpt quoc gia 2020
Gợi ý đáp án mã đề 111 (chưa phải đáp án chính thức)

- Xem chi tiết đề thi và gợi ý đáp án môn Toán mã đề 112

dap an de thi mon toan ky thi tot nghiep thpt quoc gia 2020
Gợi ý đáp án mã đề 112 (chưa phải đáp án chính thức)

- Xem chi tiết đề thi và gợi ý đáp án môn Toán mã đề 113

dap an de thi mon toan ky thi tot nghiep thpt quoc gia 2020

Gợi ý đáp án mã đề 113 (chưa phải đáp án chính thức)

- Xem chi tiết đề thi và gợi ý đáp án môn Toán mã đề 114

dap an de thi mon toan ky thi tot nghiep thpt quoc gia 2020
Gợi ý đáp án mã đề 114 (chưa phải đáp án chính thức)

- Xem chi tiết đề thi và gợi ý đáp án môn Toán mã đề 115

dap an de thi mon toan ky thi tot nghiep thpt quoc gia 2020
Gợi ý đáp án mã đề 115 (chưa phải đáp án chính thức)

- Xem chi tiết đề thi và gợi ý đáp án môn Toán mã đề 116

dap an de thi mon toan ky thi tot nghiep thpt quoc gia 2020
Gợi ý đáp án mã đề 116 (chưa phải đáp án chính thức)

- Xem chi tiết đề thi và gợi ý đáp án môn Toán mã đề 117

dap an de thi mon toan ky thi tot nghiep thpt quoc gia 2020
Gợi ý đáp án mã đề 117 (chưa phải đáp án chính thức)

- Xem chi tiết đề thi và gợi ý đáp án môn Toán mã đề 118

dap an de thi mon toan ky thi tot nghiep thpt quoc gia 2020
Gợi ý đáp án mã đề 118 (chưa phải đáp án chính thức)

- Xem chi tiết đề thi và gợi ý đáp án môn Toán mã đề 119

dap an de thi mon toan ky thi tot nghiep thpt quoc gia 2020
Gợi ý đáp án mã đề 119 (chưa phải đáp án chính thức)

- Xem chi tiết đề thi và gợi ý đáp án môn Toán mã đề 120

dap an de thi mon toan ky thi tot nghiep thpt quoc gia 2020
Gợi ý đáp án mã đề 120 (chưa phải đáp án chính thức)

- Xem chi tiết đề thi và gợi ý đáp án môn Toán mã đề 121

dap an de thi mon toan ky thi tot nghiep thpt quoc gia 2020
Gợi ý đáp án mã đề 121 (chưa phải đáp án chính thức)

- Xem chi tiết đề thi và gợi ý đáp án môn Toán mã đề 122

dap an de thi mon toan ky thi tot nghiep thpt quoc gia 2020
Gợi ý đáp án mã đề 122 (chưa phải đáp án chính thức)

- Xem chi tiết đề thi và gợi ý đáp án môn Toán mã đề 123

dap an de thi mon toan ky thi tot nghiep thpt quoc gia 2020
Gợi ý đáp án mã đề 123 (chưa phải đáp án chính thức)

- Xem chi tiết đề thi và gợi ý đáp án môn Toán mã đề 124

dap an de thi mon toan ky thi tot nghiep thpt quoc gia 2020
Gợi ý đáp án mã đề 124 (chưa phải đáp án chính thức)
Nhiều thí sinh Nhiều thí sinh 'trúng tủ' đề thi Ngữ Văn - 'Đất nước'
Thi THPT Quốc gia 2020: Các mốc thời gian thí sinh cần nắm rõ trong ngày thi đầu tiên 9/8/2020 Thi THPT Quốc gia 2020: Các mốc thời gian thí sinh cần nắm rõ trong ngày thi đầu tiên 9/8/2020
In bài viết

Truyền hình