Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng vừacông bố danh sách những người trúng cử Đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X1 (nhiệm kỳ 2021-2026) gồm 66 cá nhân.
Danh sách 57 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 57 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026
Danh sách 60 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 60 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2021-2026
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh sách 66 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng

nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách 66 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026
Danh sách 57 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 57 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Định vừa thông qua nghị quyết về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 57 đại biểu.
Danh sách 72 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 72 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày 27/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Dương công bố danh sách 72 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026.
Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Yên vừa tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, có 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh trong đợt bầu cử vừa qua.
In bài viết

Truyền hình