Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Yên vừa tổ chức họp báo công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, có 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh trong đợt bầu cử vừa qua.
Khi nào công bố kết quả bầu cử, danh sách đại biểu trúng cử? Khi nào công bố kết quả bầu cử, danh sách đại biểu trúng cử?
Khi nào bắt đầu kiểm phiếu? Ai được chứng kiến việc kiểm phiếu? Khi nào bắt đầu kiểm phiếu? Ai được chứng kiến việc kiểm phiếu?
Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026
Ảnh minh họa

Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên

nhiệm kỳ 2021-2026

TT

Họ và tên

Đơn vị bầu cử

Ngày tháng năm sinh

Nghề nghiệp, chức vụ

1

Cao Thị Hòa An

06

30/12/1973

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên

2

Nguyễn Huỳnh Bảo

06

15/4/1989

Phó Bí thư Thành Đoàn Tuy Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Tuy Hòa, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

3

Phạm Văn Bảy

05

10/6/1971

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tuy An, tỉnh Phú Yên

4

Trần Văn Biên

04

03/6/1975

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

5

Nay Y BLung

14

10/10/1973

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

6

Nguyễn Tấn Chân

12

19/5/1968

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

7

Nguyễn Thị Kim Chi

12

25/11/1989

Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện, Chủ tịch Hội Đồng đội huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

8

Ka Sô Chiểu

15

06/9/1972

Phó Trưởng Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên

9

Phạm Ngọc Công

09

01/12/1975

Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh

Phú Yên

10

Đặng Khoa Đãm

13

28/01/1983

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên

11

Hồ Quang Đệ

08

15/6/1981

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên

12

Lương Kế Điềm

11

02/02/1974

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên

13

Lê Thanh Đồng

13

05/10/1965

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên

14

Lê Xuân Hà

10

24/01/1978

Phó Trưởng Ban điều hành Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên

15

Phạm Thị Minh Hiền

13

16/11/1978

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên; Phó Ban trực Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh Phú Yên; Chủ tịch Hội đồng điều hành Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Yên

16

Lê Tấn Hổ

05

02/9/1967

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

17

Nguyễn Phi Hổ

11

26/11/1964

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Đông Hòa, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể thị xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Đông Hòa, tỉnh

Phú Yên

18

Trần Công Hoan

05

06/3/1976

Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên

19

Nguyễn Quốc Hoàn

03

28/01/1974

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên

20

Nguyễn Minh Huệ

04

06/10/1973

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam tỉnh Phú Yên

21

Nguyễn Minh Huy

(Đại đức Thích Chúc Phát)

07

12/12/1975

Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Phú Yên

22

Phan Trần Vạn Huy

02

04/12/1978

Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh

Phú Yên

23

Lê Trung Hưng

10

18/6/1968

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên

24

Tạ Thị Thu Hương

02

27/12/1981

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệmỦy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề tỉnh

Phú Yên

25

Trần Lăng

11

11/01/1968

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên

26

Đặng Hồng Lĩnh

07

17/02/1972

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Yên

27

Trần Thị Hồng Lĩnh

01

18/9/1975

Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy Sông Cầu, Bí thư Đảng ủy cơ quan Chính quyền thị xã, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

28

Đào Bảo Minh

02

26/10/1977

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên

29

Hồ Văn Mười

01

10/01/1971

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Yên

30

Đặng Thị Hồng Nga

08

02/9/1976

Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên

31

La Văn Nghĩa

03

17/7/1967

Phó Bí thư Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên

32

Lê Thị Kim Oanh

10

12/12/1975

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Chính quyền thị xã, Trưởng Phòng Nội vụ thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

33

Đỗ Thái Phong

01

26/8/1980

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên

34

Nguyễn Lê Vi Phúc

06

01/7/1979

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan Chính quyền thành phố Tuy Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

35

Phan Thị Hà Phước

14

19/01/1978

Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên

36

Võ Thị Mai Phương

05

10/10/1989

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện đoàn Tuy An, tỉnh Phú Yên

37

Đào_Phạm_Hoàng_Quyên

04

22/01/1977

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Phú Yên, Chủ tịch Hội Nhà báo Phú Yên

38

Trần Trọng Quyền

10

20/11/1974

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Trưởng phòng Quản lý đô thị

thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

39

Phan Thanh Tám

15

01/11/1967

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên

40

Huỳnh Lữ Tân

07

05/3/1977

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

41

Nguyễn Quốc Thắng

06

12/9/1977

Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên

42

Phan Quốc Thắng

09

04/8/1965

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên

43

Đinh Thị Thu Thanh

12

02/6/1976

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên

44

Trần Hữu Thế

09

08/10/1973

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

45

Nguyễn Văn Thời

03

18/9/1968

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đồng Xuân; Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

46

Lê Ngọc Tính

08

20/02/1966

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Phú Hòa,tỉnh

Phú Yên

47

Đỗ Thị Như Tình

14

24/01/1979

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

48

Lơ Mô Tu

15

29/12/1968

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

49

Nguyễn Trọng Tùng

06

14/4/1965

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên

50

Lương Minh Tùng

07

19/11/1986

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn Phú Yên

Danh sách 95 người trúng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026 Danh sách 95 người trúng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026
Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội vừa công bố danh sách 95 đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026.
Báo chí quốc tế quan tâm theo dõi cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp của Việt Nam Báo chí quốc tế quan tâm theo dõi cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp của Việt Nam
Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp của Việt Nam được tổ chức ngày 23/5 đã thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận quốc tế.
Cử tri cao tuổi, người khuyết tật vẫn quyết tâm tự mình bỏ phiếu bầu cử Cử tri cao tuổi, người khuyết tật vẫn quyết tâm tự mình bỏ phiếu bầu cử
Bầu cử là ngày hội của toàn dân, là dịp để mọi công dân đến tuổi trưởng thành được tự quyết định chọn người thay mặt mình tham gia vào hệ thống chính trị nước nhà. Chính vì thế, dù tuổi đã cao hay thân thể không được vẹn tròn như bao người khác... nhiều cử tri là người cao tuổi, người khuyết tật vẫn muốn tự mình thực hiện quyền công dân thông qua những phiếu bầu.
In bài viết

Truyền hình