Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Cao Bằng bầu ra được 6 ĐBQH từ 10 ứng viên.
Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bắc Ninh Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bắc Ninh
Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bến Tre Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bến Tre
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh sách 6 người trúng cử ĐBQH tại Cao Bằng

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình, Hà Quảng và Hòa An:

1. Bà Đoàn Thị Lê An, sinh ngày 26/02/1979, Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng phụ trách, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng.

2. Ông Lại Xuân Môn, sinh ngày 29/11/1963, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu I, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng.

3. Ông Đỗ Quang Thành, sinh ngày 19/10/1965, Thiếu tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Cao Bằng và các huyện: Quảng Hòa, Trùng Khánh, Hạ Lang, Thạch An:

1. Ông Đàm Minh Diện, sinh ngày 07/02/1970, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng; Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng.

2. Ông Bế Minh Đức, sinh ngày 15/02/1974, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng.

3. Ông Nguyễn Đình Việt, sinh ngày 09/7/1977, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế; Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội.

Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bình Phước Danh sách 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bình Phước
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Bình Phước bầu ra được 6 ĐBQH từ 10 ứng viên.
Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bình Thuận Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bình Thuận
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Bình Thuận bầu ra được 7 ĐBQH từ 13 ứng viên.
Danh sách 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bắc Giang Danh sách 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại Bắc Giang
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố Nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, tỉnh Bắc Giang bầu ra được 9 ĐBQH từ 15 ứng viên.
In bài viết

Truyền hình