Lào Cai có tổng cộng 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 2 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 6 ĐBQH.
Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bắc Kạn Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bắc Kạn
Danh sách 15 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bắc Giang Danh sách 15 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bắc Giang
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh sách cụ thể 10 ứng viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại Lào Cai, theo đơn vị bầu cử:

Đơn vị bầu cử số 1 gồm thành phố Lào Cai và các huyện: Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai. Số ĐBQH được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

1. Bà Lê Thị Hà (Lê Thu Hà), sinh ngày 26/11/1968, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

2. Ông Hà Đức Minh, sinh ngày 28/4/1987, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai.

3. Ông Đặng Xuân Phong, sinh ngày 08/7/1972, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.

4. Ông Thân Công Thanh, sinh ngày 13/10/1977, Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai.

5. Ông Phùng Minh Thắng, sinh ngày 11/4/1992, Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra, Tỉnh đoàn Lào Cai.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm thị xã Sa Pa và các huyện: Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn. Số ĐBQH được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

1. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, sinh ngày 18/5/1981, Trưởng khoa Nông Lâm - Xây dựng, trường Cao đẳng Lào Cai.

2. Bà Hoàng Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 07/5/1981, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai.

3. Ông Sùng A Lềnh, sinh ngày 16/8/1975, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai.

4. Ông Trần Cẩm Tú, sinh ngày 25/8/1961, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng.

5. Ông Cư Seo Vần, sinh ngày 12/6/1976, Chuyên viên, Phòng Chính sách Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai.

Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Phước Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Phước
Bình Phước có tổng cộng 10 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 2 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 6 ĐBQH.
Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Thuận Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Thuận
Bình Thuận có tổng cộng 13 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 3 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 7 ĐBQH.
Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Định Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Định
Bình Định có tổng cộng 13 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 3 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 7 ĐBQH.
In bài viết

Truyền hình