Bình Phước có tổng cộng 10 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 2 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 6 ĐBQH.
Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Định Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Định
Danh sách 19 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Dương Danh sách 19 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Dương
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh sách cụ thể 10 ứng viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại Bình Phước, theo đơn vị bầu cử:

Đơn vị bầu cử số 1 gồm thị xã Bình Long và các huyện: Bù Đốp, Bù Gia Mập, Chơn Thành, Hớn Quản, Lộc Ninh. Số ĐBQH được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

1. Ông Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 23/8/1964, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Venezuela, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội.

2. Ông Huỳnh Thành Chung, sinh ngày 21/8/1968, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước.

3. Ông Nguyễn Văn Lợi, sinh ngày 23/8/1961, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước.

4. Bà Điểu Hà Hồng Lý, sinh ngày 15/3/1970, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

5. Bà Lê Thị Hồng Phấn, sinh ngày 02/5/1986, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Phước.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long và các huyện: Đồng Phú, Phú Riềng, Bù Đăng. Số ĐBQH được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

1. Ông Vũ Ngọc Long, sinh ngày 23/8/1971, Tỉnh ủy viên; Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước.

2. Ông Phan Viết Lượng, sinh ngày 01/02/1967, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

3. Bà Bùi Thị Bạch Mai, sinh ngày 08/8/1980, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

4. Ông Điểu Nen, sinh ngày 01/01/1975, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước.

5. Bà Điểu Huỳnh Sang, sinh ngày 25/12/1980, Tỉnh ủy viên; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Phước.

Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bạc Liêu Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bạc Liêu
Bạc Liêu có tổng cộng 10 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 2 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 6 ĐBQH.
Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bắc Kạn Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bắc Kạn
Bắc Kạn có tổng cộng 10 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 2 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 6 ĐBQH.
Danh sách 15 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bắc Giang Danh sách 15 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bắc Giang
Bắc Giang có tổng cộng 15 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 3 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 9 ĐBQH.
In bài viết

Truyền hình