Cao Bằng có tổng cộng 10 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 2 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 6 ĐBQH.
Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Phước Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Phước
Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Thuận Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Thuận
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh sách cụ thể 10 ứng viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tại Cao Bằng, theo đơn vị bầu cử:

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình, Hà Quảng và Hòa An. Số ĐBQH được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

1. Bà Đoàn Thị Lê An, sinh ngày 26/02/1979, Bí thư Chi bộ, Phó Chánh Văn phòng phụ trách, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng.

2. Bà Nông Thị Hương, sinh ngày 18/12/1984, Phó Bí thư Chi bộ Nghiên cứu - Tổng hợp 1, Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

3. Ông Lại Xuân Môn, sinh ngày 29/11/1963, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu I, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng.

4. Ông Đỗ Quang Thành, sinh ngày 19/10/1965, Thiếu tướng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

5. Ông Nông Minh Thắng, sinh ngày 07/6/1981, Phó Bí thư Chi bộ Tổng hợp, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Cao Bằng.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm thành phố Cao Bằng và các huyện: Quảng Hòa, Trùng Khánh, Hạ Lang, Thạch An. Số ĐBQH được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người.

1. Bà Hoàng Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 04/4/1987, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ 1, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng.

2. Ông Đàm Minh Diện, sinh ngày 07/02/1970, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Cao Bằng; Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng.

3. Ông Bế Minh Đức, sinh ngày 15/02/1974, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng.

4. Ông Lý Việt Phú, sinh ngày 15/11/1972, Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng; Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng.

5. Ông Nguyễn Đình Việt, sinh ngày 09/7/1977, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế; Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội.

Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Định Danh sách 13 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Định
Bình Định có tổng cộng 13 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 3 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 7 ĐBQH.
Danh sách 19 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Dương Danh sách 19 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bình Dương
Bình Dương có tổng cộng 19 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 4 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 11 ĐBQH.
Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bạc Liêu Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bạc Liêu
Bạc Liêu có tổng cộng 10 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 2 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử tri sẽ bỏ phiếu bầu ra 6 ĐBQH.
In bài viết

Truyền hình