Theo Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông về Thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Đắk Nông phấn đấu cuối năm 2023 toàn tỉnh giảm từ 3% trở lên (tương ứng với số hộ giảm trên 4.990 hộ; số hộ nghèo chung toàn tỉnh cuối năm 2023 còn 8.352 hộ, chiếm tỷ lệ 4,97%).
23.000 tỷ đồng ngân sách nhà nước hỗ trợ giảm nghèo năm 2022 23.000 tỷ đồng ngân sách nhà nước hỗ trợ giảm nghèo năm 2022
Quảng Nam phấn đấu giảm ít nhất 3.000 hộ nghèo trong năm 2023 Quảng Nam phấn đấu giảm ít nhất 3.000 hộ nghèo trong năm 2023

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo cuối năm 2022, toàn tỉnh có 13.342 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 7,97%. Đắk Nông phấn đấu cuối năm 2023 toàn tỉnh giảm từ 3% trở lên (tương ứng với số hộ giảm trên 4.990 hộ; số hộ nghèo chung toàn tỉnh cuối năm 2023 còn 8.352 hộ, chiếm tỷ lệ 4,97%).

Đắk Nông phấn đấu cuối năm 2023 toàn tỉnh giảm gần 5.000 hộ nghèo
Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều (Ảnh minh hoạ)

Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm từ 3% trở lên, riêng tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về tiêu chí thu nhập được hỗ trợ và tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định để tăng thu nhập. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về các dịch vụ xã hội cơ bản sẽ được hỗ trợ một phần để từng bước cải thiện và tiếp cận các dịch vụ về việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin.

Để đạt được mục tiêu giảm trên 4.990 hộ nghèo trong năm 2023, Kon Tum triển khai thực hiện chính sách xã hội đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận chính sách. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo cơ chế, chính sách khuyến khích quy định, tạo việc làm, tăng thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững.

Đắk Nông phấn đấu cuối năm 2023 toàn tỉnh giảm gần 5.000 hộ nghèo
Bảo tồn nghề dệt thổ cẩm và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tổ chức các lớp truyền dạy kỹ năng dệt thổ cẩm, gắn với phát triển du lịch bền vững - (Ảnh: dulich.daknong.gov.vn).

Đồng thời, thực hiện tốt quy hoạch bố trí dân cư vùng dân tộc thiểu số trên cơ sở lồng ghép nhiều chương trình, dự án trên cùng địa bàn để đảm bảo nguồn lực thực hiện và đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng cũng như sắp xếp, bố trí dân cư gắn với phát triển sản xuất; tăng cường thực hiện các chính sách dân tộc miền núi, quy hoạch sử dụng đất, trong đó ưu tiên bố trí đất ở, đất sản xuất cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn.

Đắk Nông phấn đấu cuối năm 2023 toàn tỉnh giảm gần 5.000 hộ nghèo
Đắk Nông phấn đấu cuối năm 2023 toàn tỉnh giảm từ 3% trở lên (tương ứng với số hộ giảm trên 4.990 hộ; số hộ nghèo chung toàn tỉnh cuối năm 2023 còn 8.352 hộ, chiếm tỷ lệ 4,97%) - (Ảnh minh hoạ).

Cùng với, tăng cường lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình, chính sách để hỗ trợ đầu tư cho các xã nghèo, xã biên giới, xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đầy phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững. Tập trung triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, chương trình giảm nghèo phù hợp với thực tiễn; lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện thành công chỉ tiêu, mục tiêu giảm nghèo năm 2023.

Đặc biệt, coi trọng vai trò của cấp cơ sở, bảo đảm sự tham gia của người dân trong việc giám sát và đánh giá. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tôn vinh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp về nguồn lực, cách làm hiệu quả trong công tác giảm nghèo bền vững.

Năm 2022, Quảng Nam phân bổ hơn 375 tỷ cho 6 huyện nghèo và có gần 4.000 hộ thoát nghèo Năm 2022, Quảng Nam phân bổ hơn 375 tỷ cho 6 huyện nghèo và có gần 4.000 hộ thoát nghèo
Thừa Thiên Huế: Phấn đấu trên 1.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở trong năm 2023 Thừa Thiên Huế: Phấn đấu trên 1.300 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở trong năm 2023
In bài viết

Truyền hình