Sáng 22/12, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Đắk Lắk phối hợp Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết và tập huấn công tác Nhân quyền năm 2022 tại Đắk Lắk cho lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các sở, ban ngành, địa phương của tỉnh.
Bế mạc lớp tập huấn thông tin đại chúng và kỹ thuật in cho cán bộ quân đội Lào Bế mạc lớp tập huấn thông tin đại chúng và kỹ thuật in cho cán bộ quân đội Lào
Chiều 12/12, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam phối hợp với Đoàn 871 tổ chức bế mạc Khóa tập huấn về thông tin đại chúng và kỹ thuật in cho đoàn cán bộ QĐND Lào.
Năm 2022, Đắk Lắk giải quyết cho gần 1.500 người xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài Năm 2022, Đắk Lắk giải quyết cho gần 1.500 người xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài
Năm 2022, theo thống kê, toàn tỉnh Đắk Lắk đã giải quyết việc làm cho khoảng 41.250 người và 1.472 người đã xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài. Lũy kế số người được đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018-2022 là 5.372 người.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ; cùng với 760 đại biểu ở điểm cầu UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tham dự hội nghị còn có 760 đại biểu ở điểm cầu UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Tham dự hội nghị có sự tham gia của 760 đại biểu ở điểm cầu UBND tỉnh Đắk Lắk và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Đắk Lắk khẳng định: Công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh thời gian qua được quan tâm thực hiện hiệu quả. Đặc biệt là các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo, các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo cuộc sống và quyền con người của nhân dân. Công tác bảo vệ nhân quyền trong tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực như: Tự do tín ngưỡng tôn giáo; quyền bình đẳng giữa các dân tộc; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cao; nền văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh được bảo tồn, phát huy...

Ban Chỉ đạo về nhân quyền tỉnh tập trung tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân tiếp cận những nguồn thông tin chính thống, thực hiện quyền giám sát công dân; phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động xuyên tạc, kích động, vu cáo về “dân chủ”, “nhân quyền”. Các cơ quan thành viên đã chủ động lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền về nhân quyền vào công tác chuyên môn, đa dạng hoá hình thức, phương tiện thông tin, tranh thủ các lực lượng thông tin truyền thông, thành tựu công nghệ trong hoạt động tuyên truyền.

Tại Hội nghị, báo cáo viên đã trình bày 03 chuyên đề: Tổng quan pháp luật Việt Nam về quyền con người, vấn đề quyền và giới hạn quyền trong tình hình hiện nay; Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và một số vấn đề cần lưu ý đối với hoạt động của các đối tượng theo đạo Tin lành hoạt động chống phá Việt Nam; Công tác nhân quyền trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ phát biểu tại
Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ phát biểu tại Hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ đề nghị tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách an sinh xã hội, tự do tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, lắng nghe, tiếp thu và giải quyết tốt các nhu cầu, nguyện vọng và kiến nghị của người dân liên quan đến tự do tôn giáo, đất đai, đời sống của người dân, đặc biệt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, chủ động thông tin, đấu tranh, ngăn chặn luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác nhân quyền.

Qua hội nghị, đã trang bị nền tảng kiến thức, lý luận về công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ trực tiếp làm công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nhiều ấn tượng tại Liên hoan Văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk năm 2022 Nhiều ấn tượng tại Liên hoan Văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk năm 2022
Tập huấn công tác đối ngoại nhân dân cho 18 Liên hiệp địa phương khu vực phía Nam Tập huấn công tác đối ngoại nhân dân cho 18 Liên hiệp địa phương khu vực phía Nam
In bài viết

Truyền hình