UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 1796/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí xây mới, sửa chữa 366 nhà ở cho hộ nghèo năm 2022, với tổng kinh phí gần 3,5 tỷ đồng.
Quảng Ngãi: Hỗ trợ gần 2 tỷ đồng cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Quảng Ngãi: Hỗ trợ gần 2 tỷ đồng cho Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật
Gia Lai tổ chức bàn giao 3 căn nhà Gia Lai tổ chức bàn giao 3 căn nhà "Mái ấm biên cương" cho hộ nghèo

Theo Quyết định số 1796/QĐ-UBND, Quỹ Vì người nghèo thành phố sẽ được cấp 720.000.000 đồng để hỗ trợ xây dựng 36 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố trong năm 2022; bổ sung dự toán cho UBND các quận để thực hiện xây mới và sửa chữa 273 nhà ở cho hộ nghèo năm 2022, với tổng số tiền 2.532.000.000 đồng. Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng cũng bổ sung cho ngân sách huyện Hòa Vang nhằm sửa chữa 57 nhà ở cho hộ nghèo năm 2022, với tổng số tiền 228 triệu đồng.

Đà Nẵng hỗ trợ gần 3,5 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trong năm 2022
Trao nhà cho hộ nghèo tại xã Tam ĐÌnh (Tương Dương, Nghệ An) - Ảnh: Mùi Phạm/TĐO

Căn cứ dự toán được phê duyệt, UBND thành phố giao Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng làm thủ tục cấp số tiền nêu trên từ ngân sách thành phố vào tài khoản của Quỹ Vì người nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng làm chủ tài khoản; bổ sung dự toán cho các quận và thực hiện thông báo kinh phí bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện Hòa Vang; đồng thời, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng phản ánh số kinh phí cấp, bổ sung này vào nguồn chi thường xuyên khác ngân sách thành phố năm 2022.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm phân bổ kinh phí cho đơn vị có liên quan để thực hiện chi trả đúng đối tượng, nội dung hỗ trợ và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

Gia Lai tổ chức bàn giao 11 ngôi nhà cho gia đình liệt sĩ và hộ nghèo Gia Lai tổ chức bàn giao 11 ngôi nhà cho gia đình liệt sĩ và hộ nghèo
Từ tháng 8, hộ nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng khi xây nhà mới Từ tháng 8, hộ nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng khi xây nhà mới
In bài viết

Truyền hình