Chiều 23/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị phối hợp công tác thẩm định nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác nhân sự của Trung ương. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị.
Công tác thẩm định nhân sự phải đúng quy trình, thận trọng, chính xác
Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: TTXVN
Đây là lần đầu tiên Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị phối hợp về công tác thẩm định nhân sự nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, rút ra những hạn chế, bài học kinh nghiệm để định hướng những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới nhằm nâng cao công tác thẩm định, thẩm tra nhân sự các cấp.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá công tác thẩm định nhân sự do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì và phối hợp cùng các cơ quan liên quan về cơ bản chặt chẽ, kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc của các cơ quan phối hợp trong vấn đề thẩm tra, thẩm định nhân sự thời gian qua, đồng thời ghi nhận những khó khăn mà các đại biểu nêu tại Hội nghị, đặc biệt trong vấn đề thông tin, cơ sở dữ liệu về công tác cán bộ…

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, các đại biểu đồng tình, thống nhất với 5 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm về công tác thẩm tra, thẩm định mà Ban Tổ chức Trung ương đề xuất, trong đó công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia thống nhất về đội ngũ cán bộ là một công việc rất khó nhưng không thể không làm.

“Yêu cầu đặt ra đối với công tác thẩm định, thẩm tra là phải bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy trình, quy định của Đảng, kỹ lưỡng, thận trọng, chặt chẽ, chính xác. Do đó, việc phối hợp giữa các cơ quan để cung cấp thêm thông tin là rất quan trọng”, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau, cung cấp thông tin rõ ràng, chính xác, có thông tin đến đâu cung cấp đến đó về vấn đề nhân sự để Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.

“Thời gian tới, công tác thẩm định, thẩm tra cần trở nên bài bản, nền nếp, nghiêm túc, chặt chẽ hơn. Với những kết quả đã đạt được từ Đại hội XII, nhiệm kỳ Đại hội XIII cần phải tiếp tục làm tốt hơn, với yêu cầu cao hơn đặt ra với công tác thẩm định nhân sự”, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết, từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, căn cứ các quy định hiện hành và thực hiện nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, Ban Tổ chức Trung ương đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả công tác thẩm định, thẩm tra với số lượng lớn về nhân sự quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, luân chuyển, xét phong thăng quân hàm cấp tướng…

Theo đó, tổng số nhân sự đã thẩm định là 11.551 lượt người, trong đó, tổng số nhân sự đã được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định là 11.037 lượt người (nhân sự thường xuyên là 2.892 lượt người; quy hoạch là 3.193 lượt người; nhân sự đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 là 4.492 lượt người; nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII là 254 đồng chí; nhân sự Đại hội XIII của Đảng là 242 đồng chí); tổng số nhân sự đề xuất cấp có thẩm quyền không xem xét do chưa bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định là 514 lượt người.

Tại Hội nghị, 7 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thẩm định, thẩm tra nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được nhận Bằng khen của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Chính phủ sửa đổi quy định về thẩm định, phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND Chính phủ sửa đổi quy định về thẩm định, phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch, phó chủ tịch UBND
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 115/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.
Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Nam Định: Xác định 05 mục tiêu chính trong nhiệm kỳ 2021-2026 Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Nam Định: Xác định 05 mục tiêu chính trong nhiệm kỳ 2021-2026
"Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2021-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nam Định (Liên hiệp tỉnh Nam Định) sẽ cải tiến nội dung, phương thức hoạt động. Chú trọng tính trí tuệ, sáng tạo, đổi mới trong việc thiết kế và tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân, từng bước giảm bớt các hoạt động hành chính, mang tính hình thức", đó là một trong 05 nội dung chính được Liên hiệp tỉnh Nam Định xác định để thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2026.
Coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng Coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Trên cơ sở tổng kết, đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chỉ rõ: “Trong những năm tới, phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.
In bài viết

Truyền hình