Sáng 13/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Kiến Thiết và huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.
Tạo điều kiện để người ứng cử tiếp xúc được nhiều nhất với cử tri Tạo điều kiện để người ứng cử tiếp xúc được nhiều nhất với cử tri
Đây là yêu cầu được Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, nêu ra khi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
Để Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân Để Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ đã chỉ đạo nhiều nhiệm vụ trọng tâm cho công tác bầu cử, bảo đảm cho Ngày Bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ngay sau phiên họp lần thứ 5 của Hội đồng bầu cử quốc gia diễn ra vào chiều qua, sáng nay (13/4), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia cùng đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Kiến Thiết và huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội:

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ tới thăm xã Kiến Thiết và huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng.

Tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị các bàn đón tiếp cử tri, chuẩn bị hòm bỏ phiếu... Cho đến thời điểm này, xã Kiến Thiết đã hoàn thành các công việc theo đúng tiến độ và hướng dẫn như: dự kiến thành phần, giới thiệu đại biểu, thành lập các ban, tổ bầu cử, tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, lập danh sách cử tri.

Đặc biệt, xã đã thường xuyên tuyên truyền về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, địa phương. Tổ chức trang trí pano, áp phích, cờ hồng kỳ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở UBND xã và Nhà Văn hóa xã, thôn và các khu vực bỏ phiếu.

Chủ tịch Quốc hội:
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra hòm phiếu.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác về công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tiên Lãng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lương Văn Công cho biết, huyện Tiên Lãng là đơn vị bầu cử số 3 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, là đơn vị bầu cử số 13 bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Theo đó, Tiên Lãng có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu là 35 đại biểu; đối với cấp xã có 169 đơn vị, số đại biểu được bầu là 538 đại biểu. Huyện Tiên Lãng đã tổ chức 200 hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến tham gia cho hơn 1000 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Huyện sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 vào ngày 15/4.

Thời gian tới, huyện Tiên Lãng sẽ nắm chắc tình hình địa bàn, không để xảy ra điểm nóng và vụ việc phát sinh, hoàn thành tốt vòng Hiệp thương lần thứ 3, phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc thống nhất địa bàn tiếp xúc người ứng cử của từng cấp, rà soát số lượng cử tri có hộ khẩu thường trú tại các địa phương nhưng đã di chuyển tạm trú hay đi học tại các trường chuyên nghiệp, cử tri vãng lai…

Chủ tịch Quốc hội:

Qua công tác kiểm tra, giám sát và nghe báo cáo của lãnh đạo xã Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của địa phương thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Hội đồng bầu cử các cấp cùng Mặt trận Tổ quốc dựa trên căn cứ hướng dẫn của Trung ương đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức các Hội nghị Hiệp thương vòng 1, 2 thành công và công tác chuẩn bị Hiệp thương vòng 3 đúng tiến độ đề ra.

Đặc biệt, qua giám sát thực tế tại xã ở Kiến Thiết, đoàn công tác đã cảm nhận không khí bầu cử được thực hiện đầy đủ qua hình thức tuyên truyền trực quan sinh động, bắt mắt; người dân phấn khởi chuẩn bị thực hiện quyền công dân của mình.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia nhấn mạnh, vừa qua, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII đã thành công tốt đẹp, Trung ương có hội nghị lần thứ 2 giới thiệu nhân sự cấp cao, để tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV bầu với số phiếu tín nhiệm rất cao.

"Chúng ta phấn đấu để tinh thần thắng lợi của Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và sự thành công rất tốt đẹp của kỳ họp 11 của Quốc hội có tính chất lan toả, quyết tâm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp thành công tốt đẹp. Với yêu cầu cao, phải tổ chức bầu cử đúng pháp luật, đảm bảo dân chủ, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân, tuyệt đối an toàn, triệt để thực hành tiết kiệm. Cả đợt sinh hoạt chính trị này, đặc biệt là ngày 23/5 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Ngày bầu cử phải là ngày hội của toàn dân, đích cuối cùng là phải bầu ra được những đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyên vọng và quyền làm chủ của nhân dân", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu, Ban chỉ đạo bầu cử huyện, xã tiếp tục quán triệt tinh thần này đến từng cán bộ, đảng viên và cử tri. Xác định từ nay đến ngày bầu cử thời gian còn lại rất ít, khối lượng công việc còn nhiều nên Hội đồng bầu cử các cấp và Mặt trật tổ quốc phải phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Bên cạnh đó, huyện Tiên Lãng cần tổ chức tốt Hội nghị Hiệp thương lần 3, bởi đây là giai đoạn nước rút, số lượng và chất lượng của các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phụ thuộc vào vòng hiệp thương này. Rà soát cẩn trọng lần cuối danh sách cử tri tham gia bầu cử, để đảm bảo quyền của công dân, không bỏ sót cử tri. Việc chuẩn bị bầu cử thực hiện khoa học, thuận tiện cho cử tri.

Chủ tịch Quốc hội:
Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Tiên Lãng, Hải Phòng.

Danh sách ứng cử viên phải được công khai sau khi phân bổ vào các đơn vị bầu cử, huyện Tiên Lãng tạo điều kiện cho các ứng cử viên tiếp xúc với cử tri bình đẳng, đúng pháp luật, quá trình vận động bầu cử không được thiên vị, thực hiện đúng luật định.

Nhấn mạnh đến công tác thông tin tuyên truyền, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia chỉ đạo huyện Tiên Lãng tập trung đi vào chiều sâu, khơi dậy quyền làm chủ của công dân để cử tri lựa chọn chính xác những đại biểu vì dân, đích cuối cùng là lựa chọn người xứng đáng, không để lọt những thành phần tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và biến chất vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới hiện còn rất phức tạp. Nước ta vẫn đang tập trung cho công tác phòng, chống dịch. Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ sớm ban hành kịch bản tổ chức bầu cử nếu dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp với các mức độ khác nhau để hướng dẫn cho các địa phương./.

Quyền và nghĩa vụ của cử tri trong bầu cử Quyền và nghĩa vụ của cử tri trong bầu cử
Quyền và nghĩa vụ của cử tri trong bầu cử.
Chủ tịch Quốc hội: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trên đảo xa đi bầu cử Chủ tịch Quốc hội: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trên đảo xa đi bầu cử
Chiều 18/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đã đến làm việc với tỉnh Kiên Giang về tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Bảo đảm cử tri cả nước được tham gia ứng cử, bầu cử một cách dân chủ, công bằng Bảo đảm cử tri cả nước được tham gia ứng cử, bầu cử một cách dân chủ, công bằng
Từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều thời gian, công việc còn lại rất lớn, do đó cần rất khẩn trương, thận trọng, tạo cơ sở chắc chắn để triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử trên phạm vi cả nước đạt được mục đích, yêu cầu, bảo đảm nhân dân, cử tri cả nước được tham gia ứng cử, bầu cử một cách dân chủ, công bằng theo đúng quy định của pháp luật.
In bài viết

Truyền hình