Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, trong bối cảnh quốc tế và đất nước đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, các phong trào thi đua yêu nước càng cần được đẩy mạnh nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong những năm tới.
Đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Chiều 9/12, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Chủ tịch Quốc hội: Cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, giai đoạn 2015-2020 vừa qua, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động, phức tạp, đan xen nhiều yếu tố không thuận lợi, đặc biệt là sự bùng phát của đại dịch COVID-19 và tình hình biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, bão lũ, sạt lở... toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vẫn ra sức thi đua, nỗ lực vượt khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Trong đó, có vai trò quan trọng, tích cực của phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. Dù ở lĩnh vực, địa bàn và hoàn cảnh khác nhau, với những độ tuổi khác nhau, nhưng các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đều tỏa sáng tinh thần yêu nước, sống có lý tưởng, hoài bão và cùng có chung khát vọng cháy bỏng để cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. Đó là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc về tinh thần trách nhiệm trong xây dựng thể chế, thực thi công vụ, cải cách hành chính; ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác, nghiên cứu khoa học, tạo ra nhiều đề tài có giá trị, ứng dụng cao trong thực tiễn; đổi mới mô hình, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động, sản xuất và kinh doanh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống cộng đồng.Cùng dự cuộc gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và 210 đại biểu là các Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc giai đoạn 2016-2020.

Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, giai đoạn 2015-2020 vừa qua, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động, phức tạp, đan xen nhiều yếu tố không thuận lợi, đặc biệt là sự bùng phát của đại dịch COVID-19 và tình hình biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, bão lũ, sạt lở... toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vẫn ra sức thi đua, nỗ lực vượt khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Trong đó, có vai trò quan trọng, tích cực của phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. Dù ở lĩnh vực, địa bàn và hoàn cảnh khác nhau, với những độ tuổi khác nhau, nhưng các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đều tỏa sáng tinh thần yêu nước, sống có lý tưởng, hoài bão và cùng có chung khát vọng cháy bỏng để cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. Đó là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc về tinh thần trách nhiệm trong xây dựng thể chế, thực thi công vụ, cải cách hành chính; ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác, nghiên cứu khoa học, tạo ra nhiều đề tài có giá trị, ứng dụng cao trong thực tiễn; đổi mới mô hình, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động, sản xuất và kinh doanh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống cộng đồng.

Chủ tịch Quốc hội: Cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
Chủ tịch Quốc hội trò chuyện cùng các đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Đặc biệt, chúng ta không thể quên được hình ảnh những chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch COVID-19, hình ảnh những chiến sĩ công an, chiến sĩ quân đội dầm mình trong mưa, lũ, không quản khó khăn, gian khổ, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn nhất, nguy hiểm nhất để nhường chỗ ăn, nghỉ, giúp người dân vượt qua khó khăn, thiên tai, bão, lũ...”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước những năm vừa qua; chúc mừng thành tích của các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; hoan nghênh Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương, nhân dân cả nước đã tích cực, chủ động, sáng tạo, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia.Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Đặc biệt, chúng ta không thể quên được hình ảnh những chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch COVID-19, hình ảnh những chiến sĩ công an, chiến sĩ quân đội dầm mình trong mưa, lũ, không quản khó khăn, gian khổ, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn nhất, nguy hiểm nhất để nhường chỗ ăn, nghỉ, giúp người dân vượt qua khó khăn, thiên tai, bão, lũ...”.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, trong bối cảnh quốc tế và đất nước đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, các phong trào thi đua yêu nước càng cần được đẩy mạnh nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong những năm tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương , các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm.

Chủ tịch Quốc hội: Cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Đồng thời, triển khai nhiều hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn với các chủ đề phù hợp, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực gắn với nhiệm vụ trọng tâm của từng ngành, địa phương, đơn vị; tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác thi đua khen thưởng, trong đó sớm trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Thi đua, khen thưởng để có cơ sở nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND), Chiến sĩ thi đua toàn quốc dự Đại hội tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân tích cực, truyền cảm hứng, chia sẻ các kinh nghiệm, cách làm hay, những đổi mới, sáng tạo để ngày càng nhân rộng thêm nhiều tấm gương, điển hình tiên tiến trên cả nước.Đồng thời, triển khai nhiều hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn với các chủ đề phù hợp, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực gắn với nhiệm vụ trọng tâm của từng ngành, địa phương, đơn vị; tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác thi đua khen thưởng, trong đó sớm trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Thi đua, khen thưởng để có cơ sở nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng trong tình hình mới.

Cùng với đó, cần không ngừng phấn đấu, vươn lên, cống hiến, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, để đến năm 2045 Việt Nam có thể trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVTND, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã phát biểu, đề xuất, kiến nghị những giải pháp, sáng kiến cụ thể nhằm góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới.

Hồ Chí Minh - tấm gương thi đua yêu nước trong sáng, mẫu mực Hồ Chí Minh - tấm gương thi đua yêu nước trong sáng, mẫu mực

Thi đua ái quốc (thi đua yêu nước) luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự quan tâm đặc biệt. Tư tưởng của Người ...

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ có 2.300 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ có 2.300 đại biểu tham dự

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ ...

Danh sách khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình của VUFO trong phong trào thi đua yêu nước Danh sách khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình của VUFO trong phong trào thi đua yêu nước

Giai đoạn 2015 – 2020, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam đã triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, hoàn ...

dangcongsan.vn
In bài viết

Truyền hình