Tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 11/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần dành ưu tiên cao nhất cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế để phục vụ 3 khâu đột phá chiến lược, trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quán triệt yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường công khai, minh bạch, khắc phục được các hạn chế, bất cập, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công
Chính phủ đã ban hành Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Trích dẫn không đúng nguồn thông tin thống kê sẽ bị phạt tới 1 triệu đồng Trích dẫn không đúng nguồn thông tin thống kê sẽ bị phạt tới 1 triệu đồng
Ngày 15/11, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.
Chính phủ được ban hành Nghị quyết có những nội dung khác với luật định để phòng, chống dịch Chính phủ được ban hành Nghị quyết có những nội dung khác với luật định để phòng, chống dịch
Ngày 6/8, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký Nghị quyết về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.
In bài viết

Truyền hình