Mới đây, ChildFund Việt Nam phối hợp với Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức Hội thảo giới thiệu dự án “Tăng cường hiệu quả hệ thống bảo vệ trẻ em”. Dự án được mong đợi sẽ củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, đảm bảo các trẻ em trai và trẻ em gái, cha mẹ và người chăm sóc tiếp cận được những dịch vụ hỗ trợ chất lượng dưới sự điều phối của nhà nước, đáp ứng các nhu cầu bảo vệ trẻ em ở Việt Nam.
VCF sẽ tập trung cải thiện môi trường sống, nâng cao năng lực y tế, giáo dục cho trẻ em Việt Nam VCF sẽ tập trung cải thiện môi trường sống, nâng cao năng lực y tế, giáo dục cho trẻ em Việt Nam
Nhóm Công tác về quyền trẻ em cam kết cùng Việt Nam bảo vệ trẻ em Nhóm Công tác về quyền trẻ em cam kết cùng Việt Nam bảo vệ trẻ em

Hệ thống Bảo vệ trẻ em (BVTE) tại Việt Nam đang dần được hoàn thiện cùng các chính sách pháp luật, chương trình hỗ trợ của Chính phủ. Tuy nhiên, hiệu quả của những nỗ lực BVTE của các cấp, ngành liên quan cũng như sự vận hành, kết nối của hệ thống BVTE vẫn còn nhiều hạn chế.

Đồng hành cùng chủ trương của Chính phủ và nhà nước Việt Nam vì cuộc sống an toàn cho trẻ em, Cục Trẻ em đã hợp tác với ChildFund Việt Nam để xây dựng và phát động dự án “Tăng cường hiệu quả hệ thống bảo vệ trẻ em” nhằm củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ BVTE.

ChildFund hỗ trợ Việt Nam củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em
Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và bà Nguyễn Thị Bích Liên, Giám đốc Quốc gia ChildFund Việt Nam ký kết khởi động dự án.

Với nguồn tài trợ 530.000 đô la Mỹ từ ChildFund Australia, ChildFund Hàn Quốc và Công ty Bảo hiểm Hanwha Life, dự án kéo dài từ 2021 đến 2024 được mong đợi sẽ củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, đảm bảo các trẻ em trai và trẻ em gái, cha mẹ và người chăm sóc tiếp cận được những dịch vụ hỗ trợ chất lượng dưới sự điều phối của nhà nước, đáp ứng các nhu cầu bảo vệ trẻ em ở Việt Nam.

Đồng thời dự án sẽ nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc tiếp cận các dịch vụ, thông tin, báo cáo các trường hợp trẻ em bị bạo lực xâm hại, hỗ trợ trẻ em trong các tình huống khẩn cấp của Tổng quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật cho các dịch vụ bảo vệ trẻ em nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Nâng cao năng lực tiếp nhận, quản lý thông tin, cung cấp và kết nối các dịch vụ bảo vệ trẻ em, kết nối các dịch vụ hỗ trợ trẻ em và gia đình thông qua áp dụng công nghệ thông tin.

“Một trong những nội dung quan trọng nhất của Dự án là can thiệp, hỗ trợ những trẻ em bị bạo lực, xâm hại hiệu quả hơn. Cộng đồng dân cư được nâng cao năng lực về phát hiện, tố cáo các hành vi bạo lực xâm hại”, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đánh giá.

Nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh Phổ thông dân tộc bán trú tại huyện Nậm Pồ, Điện Biên Nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh Phổ thông dân tộc bán trú tại huyện Nậm Pồ, Điện Biên
Nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào tại Thái Nguyên Nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào tại Thái Nguyên
In bài viết

Truyền hình