Ngày 12/11, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công Nghệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Chân dung tân Bộ trưởng KHCN thay ông Chu Ngọc Anh Chân dung tân Bộ trưởng KHCN thay ông Chu Ngọc Anh

Sáng 12/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học ...

Chân dung 5 vị tân Chủ tịch UBND tỉnh vừa được bổ nhiệm tuần qua Chân dung 5 vị tân Chủ tịch UBND tỉnh vừa được bổ nhiệm tuần qua

Sau kỳ họp HĐND, các tỉnh vừa có tân Chủ tịch UBND tỉnh gồm Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bến Tre.

Chân dung Thống đốc và hai Bộ trưởng mới được bổ nhiệm
Bà Nguyễn Thị Hồng - tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ngày 12/11, Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đối với bà Nguyễn Thị Hồng.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với tỷ lệ tán thành 92,12% (444/445 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, 1 đại biểu biểu quyết không tán thành).

Bà Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968, quê Hà Nội, Thạc sỹ Kinh tế phát triển. Bà được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ ngày 25/8/2014 cho đến nay. Trước đó bà Hồng từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước. Bà Hồng bắt đầu làm việc tại Ngân hàng Nhà nước từ 1/1991 tại Vụ Quản lý Ngoại hối.

Chân dung Thống đốc và hai Bộ trưởng mới được bổ nhiệm
Chân dung Thống đốc và hai Bộ trưởng mới được bổ nhiệm
Ông Nguyễn Thanh Long giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế

Ông Nguyễn Thanh Long làm Bộ trưởng Bộ Y tế

Ngày 12/11, Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với tỷ lệ tán thành 92,12% (444/445 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, 1 đại biểu biểu quyết không tán thành).

Ông Nguyễn Thanh Long sinh năm 1966, quê Nam Định, Tiến sĩ Y học. Trước khi được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Y tế vào ngày 7/7, ông Nguyễn Thanh Long có thời gian 7 năm liên tục làm Thứ trưởng Bộ Y tế (12/2011 đến tháng 10/2018) và hơn một năm làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ (10/2018 đến ngày 31/1/2020).

Sau đó ông được điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế cho đến khi Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng.

Chân dung Thống đốc và hai Bộ trưởng mới được bổ nhiệm
Chân dung Thống đốc và hai Bộ trưởng mới được bổ nhiệm
Ông Huỳnh Thành Đạt - tân Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ

PGS.TS Huỳnh Thành Đạt làm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 12/11, Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Huỳnh Thành Đạt.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với tỷ lệ tán thành 92,12% (444/445 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, 1 đại biểu biểu quyết không tán thành).

Ông Huỳnh Thành Đạt sinh năm 1962, quê huyện Mỏ Cày, Bến Tre, PGS.TS Vật lý. Ông Đạt từng trải qua các vị trí: Phó Trưởng phòng và Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính của Đại học Khoa học Tự nhiên (thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM); Chánh văn phòng Đại học Quốc gia TP.HCM; Phó Giám đốc Thường trực rồi Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM. Ông Đạt là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12.

Chân dung Thống đốc và hai Bộ trưởng mới được bổ nhiệm

Chân dung tân Bộ trưởng KHCN thay ông Chu Ngọc Anh Chân dung tân Bộ trưởng KHCN thay ông Chu Ngọc Anh

Sáng 12/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học ...

Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh vừa đồng loạt triển khai công tác nhân sự tại địa phương, điều động và bổ nhiệm nhiều ...

Chân dung 5 vị tân Chủ tịch UBND tỉnh vừa được bổ nhiệm tuần qua Chân dung 5 vị tân Chủ tịch UBND tỉnh vừa được bổ nhiệm tuần qua

Sau kỳ họp HĐND, các tỉnh vừa có tân Chủ tịch UBND tỉnh gồm Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bến Tre.

In bài viết

Truyền hình