Chiều 22/10, tại Trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Bộ Ngoại giao.
BAOOV kêu gọi doanh nhân kiều bào giúp quê hương chống dịch COVID-19 và tìm nguồn vaccine BAOOV kêu gọi doanh nhân kiều bào giúp quê hương chống dịch COVID-19 và tìm nguồn vaccine
Vừa qua, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) đã có thư kêu gọi doanh nhân kiều bào chung tay giúp quê hương chống dịch COVID-19 và tiếp cận vaccine.
Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin giúp đỡ nước sở tại, hướng về quê hương trong mùa dịch Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin giúp đỡ nước sở tại, hướng về quê hương trong mùa dịch
Hội Từ thiện Sen Vàng Berlin thời gian qua đã kết nối cộng đồng người Việt Nam ở Đức tiếp tục hỗ trợ người Việt tại đây, hướng về quê hương ngay trong khủng hoảng COVID-19. Đồng thời, Hội có những đóng góp tích cực vào đời sống kinh tế-xã hội sở tại, trở thành cầu nối giữa nhân dân hai nước, cũng như góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Đức ngày càng phát triển.

Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian qua và thống nhất một số phương hướng, trọng tâm phối hợp công tác trong thời gian tới.

Báo cáo về kết quả phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về NVNONN năm 2020-2021, ông Từ Thành Huế, Trưởng ban Đối ngoại và Kiều bào, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết thời gian qua, mặc dù còn một số vướng mắc trong triển khai thực hiện nhưng hai cơ quan duy trì phối hợp chặt chẽ trong các mặt công tác, đạt được những kết quả tích cực, thiết thực, ngày càng đi vào chiều sâu.

Hai bên phối hợp nhịp nhàng trong phản biện, góp ý các văn bản pháp luật có liên quan đến NVNONN; tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về công tác với NVNONN; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động doanh nhân, trí thức, kiều bào hướng về xây dựng quê hương, đất nước; đồng thời chăm lo, hỗ trợ bà con ta ở nước ngoài để ổn định cuộc sống và hòa nhập vào sở tại.

Chăm lo địa vị pháp lý, thu hút các nguồn lực của kiều bào hướng về xây dựng quê đất nước
Quang cảnh hội nghị.

Quá trình phối hợp công tác trong thời gian qua giữa hai cơ quan mang lại nhiều bài học kinh nghiệm trong định hướng trọng tâm phối hợp trong thời gian tới. Trong bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động như hiện nay, để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, thời gian tới, công tác NVNONN cần tiếp tục được triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về NVNONN cần tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới, tiếp tục triển khai, thực hiện các nội dung đã được thỏa thuận theo Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan, đồng thời đẩy mạnh mọi nội dung công tác để phát huy những kết quả tích cực, giải quyết những vướng mắc, khắc phục những hạn chế đang gặp phải.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN cho biết: “Đại đoàn kết vừa là nền tảng, vừa là mục tiêu của công tác NVNONN, vì vậy, rất cần có sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan, trong đó có Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước ban hành Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới với sáu nhóm nhiệm vụ và giải pháp”.

Chăm lo địa vị pháp lý, thu hút các nguồn lực của kiều bào hướng về xây dựng quê đất nước
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, công tác về NVNONN đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong một số lĩnh vực, cần sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hơn nữa giữa hai cơ quan.

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh: “Công tác phối hợp giữa hai cơ quan cần bám sát tinh thần của Kết luận 12-KL/TW, không nằm ngoài những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đó. Đặc biệt, trong thời gian tới, hai bên cần phối hợp trong việc hỗ trợ cộng đồng NVNONN duy trì tiếng Việt, nhất là công tác dạy tiếng Việt giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; phối hợp chăm lo địa vị pháp lý, thu hút các nguồn lực của kiều bào cùng hướng về xây dựng quê đất nước…”.

Ông Ngô Trịnh Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN đề xuất những nội dung cụ thể mà hai cơ quan có thể thảo luận, trao đổi, nghiên cứu để nâng cao hiệu quả phối hợp như công tác tuyên truyền Kết luận 12-KL/TW, xây dựng và triển khai các Nghị quyết, đề án liên quan đến NVNONN, tăng cường công tác giám sát phản biện, phát huy vai trò của các Ủy viên kiều bào tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cũng như công tác thông tin đối ngoại dành cho NVNONN. Những nội dung này đều được đại diện các đơn vị chức năng của hai cơ quan tích cực thảo luận, đưa ra định hướng công tác cụ thể trong thời gian tới.

Theo ông Tạ Minh Tuấn, trợ lý Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, muốn phát huy được vai trò của bà con kiều bào cần phải có thêm nhiều giải pháp hơn nữa để đáp ứng được lợi ích và nhu cầu chính đáng của bà con tại nước sở tại và phải thay đổi nhận thức của người làm công tác về NVNONN.

“Hai bên cần đề ra những vấn đề trọng tâm như: quyết liệt trong vấn đề quốc tịch; rà soát cơ chế chính sách đang vướng mắc để đưa ra các giải pháp, kiến nghị để sửa đổi nhằm thích ứng kịp thời với nguyện vọng của bà con kiều bào; quan tâm tới lưu học sinh và người Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài”, ông Tạ Minh Tuấn gợi mở.

Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định hai cơ quan tham mưu ngày càng gắn kết chặt chẽ. Đây là cơ sở để hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa chương trình phối hợp đã đề ra. Về công tác phối hợp trong thời gian tới, ông Phùng Khánh Tài đề nghị hai bên cần tiếp tục, kiên trì tháo gỡ để chính sách liên quan đến vận động kiều bào đi vào cuộc sống. Theo đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung và triển khai thực hiện Kết luận 12-KL/TW tới các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước; đồng thời cụ thể hóa Kết luận thành các chương trình, đề án phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Chăm lo địa vị pháp lý, thu hút các nguồn lực của kiều bào hướng về xây dựng quê đất nước
Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cũng nhấn mạnh tới việc tăng cường vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận; phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xử lý những vấn đề liên quan đến NVNONN, tạo sự đồng thuận trong việc bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của bà con, hỗ trợ kiều bào có địa vị pháp lý vững chắc, bảo đảm cuộc sống lâu dài ở nơi cư trú và ngày càng gắn bó với quê hương, đất nước; nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến đồng bào ta ở nước ngoài; có cơ chế để Mặt trận lắng nghe, phát huy tiếng nói và đóng góp của bà con kiều bào; tiếp tục phối hợp đẩy mạnh hơn công tác khen thưởng cho cá nhân, tập thể NVNONN có thành tích xây dựng cộng đồng và ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 của đất nước trong năm 2020-2021.

Việt kiều Văn Dương Thành: lấy hội họa tiếp lửa thiện nguyện, hướng về quê hương Việt kiều Văn Dương Thành: lấy hội họa tiếp lửa thiện nguyện, hướng về quê hương
Là “sứ giả văn hoá” với nhiều triển lãm, giải thưởng trong nước và quốc tế, họa sĩ Việt kiều Thụy Điển Văn Dương Thành còn được biết đến là một người hết lòng với công tác thiện nguyện ở Việt Nam. Trong những năm qua, bà đã biến 30 bức tranh của mình thành học bổng dành cho học sinh nghèo, học sinh tài năng, thành những tấn gạo nặng nghĩa tình trao gửi tới cho bà con gặp khó khăn.
Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài: Cầu nối giữa kiều bào với đất nước trong đại dịch COVID-19 Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài: Cầu nối giữa kiều bào với đất nước trong đại dịch COVID-19
Đại dịch COVID-19 là lúc phát huy tình dân tộc, nghĩa đồng bào trong và ngoài nước. Với tinh thần đó, Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao luôn tích cực làm cầu nối giữa kiều bào với quê hương nguồn cội.

In bài viết

Truyền hình