Đây là một trong những mục tiêu của Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 68/NĐ-CP của Chính phủ.
Thủ tướng: VPCP phải chủ động đề xuất chính sách phù hợp thực tiễn Thủ tướng: VPCP phải chủ động đề xuất chính sách phù hợp thực tiễn
Bộ Công thương cắt giảm gần 900 điều kiện kinh doanh Bộ Công thương cắt giảm gần 900 điều kiện kinh doanh
cat giam don gian hoa it nhat 20 so quy dinh ve hoat dong kinh doanh
Toàn cảnh buổi họp báo

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo về Nghị quyết số 68/NĐ-CP ngày 12/5/2020 ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, nỗ lực đơn giản hóa, cắt giảm các quy định về hoạt động kinh doanh của Chính phủ trong thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả tích cực, được người dân, doanh nghiệp đánh giá cao.

Bộ trưởng cho biết, với quan điểm tiếp cận tổng thể, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 có phạm vi lớn nhất từ trước tới nay, bao trùm toàn bộ các ngành nghề kinh doanh, toàn bộ các quy định hiện hành và dự thảo.

Để đảm bảo công khai, minh bạch và quy định rõ trách nhiệm cũng như lượng hóa được kết quả cải cách, việc đánh giá, theo dõi, giám sát quá trình cải cách được thực hiện theo thời gian thực. Trong đó, người dân, doanh nghiệp cũng được tham gia vào quá trình cải cách và giám sát kết quả thực hiện tại các bộ, ngành.

Theo yêu cầu cải cách, thay vì chỉ tập trung vào thủ tục hành chính (TTHC) hay điều kiện kinh doanh (ĐKKD), các bộ, ngành nay sẽ phải rà soát tất cả các chế độ báo cáo, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cũng như kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu dưới sự giám sát của Văn phòng Chính phủ.

Người đứng đầu Văn phòng Chính phủ giao các bộ ngành tập trung cải cách mạnh mẽ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Thúc đẩy giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tiếp tục đổi mới lề lối phương thức làm việc, đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. Tăng cường đối thoại, tham vấn, nâng cao chất lượng lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp về các quy định hiện hành cũng như dự kiến sẽ ban hành.

Cải cách giải quyết TTHC giúp tiết kiệm hàng nghìn tỷ mỗi năm

Theo thống kê, giai đoạn 2007-2011, thực hiện Đề án 30, chúng ta đã thống kê, công khai được 6.000 TTHC. Nhờ đó, cắt giảm được 1,6 tỷ USD mỗi năm đối với chi phí tuân thủ TTHC.

Giai đoạn 2016-2020, Chính phủ đã cắt giảm, đơn giản hóa được 3.893/6.191 ĐKKD. Cải cách quy định kiểm tra chuyên ngành liên quan 6.776/9.926 dòng hàng, tiết kiệm 260 triệu USD/năm. Đồng thời, tích hợp 1.400 TTHC lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tiết kiệm 6.700 tỷ đồng/năm.

Cần đối thoại để giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức Cần đối thoại để giúp doanh nghiệp vượt qua thách thức

Đại dịch Covid-19 đã tác động bất lợi trên diện rộng tới cộng đồng doanh nghiệp, để chủ động hạn chế những thiệt hại, sát ...

Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cho tất cả doanh nghiệp Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cho tất cả doanh nghiệp

Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính vừa đề xuất ...

Cắt giảm 50% tổng số điều kiện kinh doanh trước mốc 31/10 Cắt giảm 50% tổng số điều kiện kinh doanh trước mốc 31/10

TĐO-Định kỳ hàng quý, các bộ, cơ quan ngang bộ phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về số lượng, danh mục sản phẩm, hàng ...

In bài viết

Truyền hình