Trong 3 ngày từ 30/5 đến 1/6, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức tập huấn kiến thức về quyền con người cho tổng biên tập, biên tập viên, phóng viên cơ quan báo chí các tỉnh khu vực miền trung, Tây Nguyên và phía nam.
Việt Nam chia sẻ thành tựu bảo vệ quyền con người tại Hội đồng Nhân quyền LHQ Việt Nam chia sẻ thành tựu bảo vệ quyền con người tại Hội đồng Nhân quyền LHQ
Dấu ấn đối ngoại đa phương trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người Dấu ấn đối ngoại đa phương trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
Ảnh: baodantoc.vn
Học viên dự tập huấn được trang bị, cập nhật những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn về quyền con người. Ảnh: baodantoc.vn

Tại lớp tập huấn, học viên được thông tin các chuyên đề như: Giới thiệu khái quát về quyền con người, chuẩn mực và cơ chế quốc tế về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; nhận diện, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về tự do ngôn luận, tự do báo chí, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực quyền con người ở Việt Nam; quan điểm, chính sách, pháp luật Việt Nam về quyền con người và tự do báo chí; kỹ năng, nghiệp vụ báo chí nhằm thúc đẩy, bảo vệ quyền con người và ngăn ngừa vi phạm quyền con người ở Việt Nam; tiếp cận dựa trên quyền trong tác nghiệp báo chí.

Theo PGS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Ban điều hành Đề án Giáo dục quyền con người, báo chí có vai trò quan trọng trong việc góp phần bảo vệ, bảo đảm và thúc đẩy quyền con người thông qua các phương thức như: truyền thông và định hướng dư luận về quyền con người; là diễn đàn tự do ngôn luận của người dân; cung cấp và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; phát hiện, lên án các hành vi vi phạm quyền con người; nêu gương các điển hình trong đấu tranh bảo vệ quyền con người; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực quyền con người...

Muốn thực hiện tốt những nhiệm vụ này, đòi hỏi các tổng biên tập, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí phải nắm vững những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn về quyền con người. Chương trình tập huấn nhằm mục đích cập nhật kiến thức, thông tin về quyền con người và giáo dục quyền con người, từ đó nâng cao năng lực của các cơ quan báo chí trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Việt Nam lồng ghép giáo dục về quyền con người trong sách giáo khoa Việt Nam lồng ghép giáo dục về quyền con người trong sách giáo khoa
Liên hợp quốc đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong bảo vệ quyền con người Liên hợp quốc đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong bảo vệ quyền con người

In bài viết

Truyền hình