NXB Giáo dục Việt Nam lưu ý các phụ huynh, học sinh khi chọn mua sách giáo khoa nên tìm mua tại các cửa hàng thuộc hệ thống phân phối chính thức để tránh mưa phải sách giả, sách in lậu.    
Quốc hội sẽ quyết định thời gian áp dụng giảng dạy sách giáo khoa mới Không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa: Nên hay không? Quốc hội yêu cầu dành thời gian thực nghiệm chương trình, sách giáo khoa mới

Theo thông tin từ NXB Giáo dục Việt Nam, trong năm học 2019-2020 dự kiến sẽ có khoảng 110 triệu bản sách giáo khoa phục vụ nhu cầu của học sinh, giáo viên.

Tính đến giữa tháng 7 năm 2019, sách giáo khoa đã phát hành về các địa phương đạt 104% kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2018.

Riêng đối với sách giáo khoa lớp 1, NXB Giáo dục Việt Nam đã chuẩn bị lượng sách lớn hơn so với số lượng đã phát hành năm trước (102% so với năm 2018). Đến nay đã có 96% tổng sản lượng sách giáo khoa lớp 1 được chuyển tới các địa phương.

canh bao sach giao khoa gia sach in lau truoc them nam hoc moi
NXB Giáo dục Việt Nam dự kiến cung ứng khoảng 110 triệu bản sách giáo khoa phục vụ nhu cầu của học sinh, giáo viên trogn năm học 2019-2020.

Do năm học 2019 - 2020 là năm cuối cùng sử dụng sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, nhằm giúp các Công ty Sách - Thiết bị trường học địa phương sẵn sàng trong việc dự trữ sách giáo khoa lớp 1, NXB Giáo dục Việt Nam đã thực hiện chính sách hỗ trợ cho các Công ty để đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa lớp 1.

Đồng thời, NXB Giáo dục Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị thành viên, các đối tác chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ sách giáo khoa và các sản phẩm giáo dục đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Để tránh mua phải sách giả, sách in lậu, giáo viên, phụ huynh và học sinh hãy tìm mua sách giáo khoa tại các cửa hàng thuộc hệ thống phân phối chính thức của NXB Giáo dục Việt Nam, các công ty Sách - Thiết bị trường học địa phương, không mua sách từ các nguồn trôi nổi trên thị trường.

Truyền hình