Nếu như đại diện cho tiếng nói của người dân có Hội đồng nhân dân, cho mỗi giai cấp, tầng lớp trong xã hội đều có một tổ chức đại diện như Hội nông dân, hội phụ nữ…thì thiếu nhi cũng có một tổ chức là nơi để các em thể hiện ý kiến, nguyện vọng và tham gia vào những vấn đề liên quan đến chính các em đó là Hội đồng trẻ em. Được đưa vào thí điểm mô hình hội đồng trẻ em cấp tỉnh giai đoạn 2017 – 2020, là một trong 5 tỉnh, thành trên cả nước triển khai, mô hình này tại Hà Nội đã bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực góp phần để trẻ em có được vai trò nhất định trong những lĩnh vực liên quan đến mình.
In bài viết

Truyền hình